Phẫu thuật tạo hình mũi: Tham khảo của các chuyên gia

Phẫu thuật tạo hình mũi: Tham khảo của các chuyên gia

Phẫu thuật tạo hình mũi: Tham khảo của các chuyên gia.Phẫu thuật tạo hình mũi:tham khảo chuyên gia là một văn bản toàn diện cung cấp hướng dẫn từ các chuyên gia nổi tiếng thế giới về mọi khía cạnh của Phẫu thuật tạo hình mũi, từ chức năng đến thẩm mỹ. Cuốn sách mở đầu với phần đánh giá và tư vấn bệnh nhân ban đầu, sau đó đến các chủ đề như phẫu thuật mũi kín, với các phần riêng biệt về các sắc thái của phẫu thuật mũi chức năng và chỉnh sửa mũi, và kết luận với một phần về tránh và quản lý các biến chứng phẫu thuật. Mỗi chương được viết bởi một chuyên gia về một chủ đề cụ thể và trình bày các kỹ thuật Phẫu thuật tạo hình mũi thử và đúng có thể được thực hiện dễ dàng bởi các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.

Các tính năng chính:

Bao gồm một phần về Phẫu thuật tạo hình mũi dân tộc với các chương được viết bởi Tiến sĩ. Tae-Bin Won, Russell W.H. Kridel và Roxana Cobo
Được viết bởi hơn 100 bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm Yong Ju Jang (Châu Á), Ira Papel, Stephen Park, Peter Adamson và Rollin K. Daniel (Bắc Mỹ), Wolfgang Gubisch, Charles East, Gilbert Nolst Trenite, và Pietro Palma (Châu Âu) và Simon Robinson (Úc)
Cung cấp giải pháp chuyên gia cho một vấn đề cụ thể trong mỗi chương

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, cũng như nội trú và nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực này, sẽ tham khảo tài liệu tham khảo bàn tuyệt vời này bất cứ khi nào họ phải đối mặt với một trường hợp đặc biệt thách thức.

Phẫu thuật tạo hình mũi: Tham khảo của các chuyên gia
Rhinoplasty: The Experts’ Reference
Anthony P. Sclafani
Edition:
1
Publisher:
Thieme
Language:
english
Pages:
708

Phẫu thuật tạo hình mũi: Tham khảo của các chuyên gia

Leave a Comment