PHẪU THUẬT VAI VÀ KHUỶU TAY ÍT XÂM LẤN

PHẪU THUẬT VAI VÀ KHUỶU TAY ÍT XÂM LẤN

PHẪU THUẬT VAI VÀ KHUỶU TAY ÍT XÂM LẤN.Một đại diện của các kỹ năng và chuyên môn của các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong lĩnh vực này, tài liệu tham khảo này phục vụ như là một nguồn tài nguyên giảng dạy phẫu thuật nội soi khớp và xâm lấn tối thiểu vai và khuỷu tay theo từng bước.

Với hình minh họa đầy màu sắc trong suốt cuốn sách, mỗi chương tập trung vào các kỹ thuật cụ thể và bao gồm các chiến lược để tăng cường phục hồi, giảm đau cho bệnh nhân, và cung cấp các chức năng được cải thiện qua các quy trình phẫu thuật truyền thống.

Cuốn sách này là một tham khảo lý tưởng cho các bác sĩ phẫu thuật tạo hình ở mọi cấp độ đào tạo.

PHẪU THUẬT VAI VÀ KHUỶU TAY ÍT XÂM LẤN

TRÍCH DẪN

Minimally Invasive Shoulder and Elbow Surgery

William N. Levine, Theodore A. Blaine, Christopher S. Ahmad

Price: $339.95

Hardcover: 408 pages

Publisher: CRC Press; 1 edition (February 12, 2007)

Language: English

PHẪU THUẬT VAI VÀ KHUỶU TAY ÍT XÂM LẤN

Leave a Comment