PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ-BỘ Y TẾ

Hướng dẫn chi tiết về các biện pháp dự phòng và chẩn đoán, xử trí phản vệ, trong đó:

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác kỹ tiền sử dị ứng thuốc, dị nguyên của người bệnh trước khi kê đơn và sử dụng thuốc.

Việc thử test da chỉ được tiến hành khi có chỉ định của bác sĩ trong trường hợp người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc hoặc dị nguyên có liên quan hoặc người bệnh có tiền sử phản vệ với nhiều dị nguyên khác nhau.

Adrenalin là thuốc thiết yếu, quan trọng hàng đầu, sẵn có để sử dụng cấp cứu phản vệ. Adrenalin được tiêm bắp ngay khi có chẩn đoán phản vệ từ độ II trở lên. Phác đồ sử dụng adrenalin được hướng dẫn chi tiết tại phụ lục III của Thông tư.

Hướng dẫn xử trí phản vệ trong một số trường hợp đặc biệt như trên người bệnh đang dùng thuốc chẹn thụ thể Beta, phản vệ trong gây mê, gây tê phẫu thuật, phản vệ với thuốc cản quang…

Luận án Đánh giá sự hình thành tín hiệu và cách xử trí các trường hợp phản vệ từ dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : http://bit.ly/2MiXJ2M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *