Sinh lý học Tim mạch, Ấn bản thứ 9

Tham khảo giúp bạn ôn tập kiến thức về sinh lý học tim mạch tốt nhất có sẵn cho kỳ thi USMLE®, kiểm tra hết môn. Sinh lý học tim mạch, Phiên bản thứ chín là một cách ngắn gọn và thú vị để bạn có được kiến ​​thức cơ bản về các nguyên tắc […]

Read More

Renal Pathophysiology: The Essentials (Renal Patholophysiology: The Essentials) Third Edition

Renal Pathophysiology: The Essentials (Renal Patholophysiology: The Essentials) Third Edition This text offers medical students a case-based approach to learning mechanisms of renal disease. Each chapter covers a disease and begins with a patient case, followed by discussion of the pathophysiology of the disease. Get ebook : $6.00  Issues of differential diagnosis and therapy are linked […]

Read More

Anatomy and Physiology for Health Professionals 3rd Edition

Anatomy and Physiology for Health Professionals 3rd Edition by Jahangir Moini (Author) Written with health professions students in mind, the Third Edition of Anatomy and Physiology for Health Professionals offers an engaging, approachable, and comprehensive overview of human anatomy and physiology. Get ebook : $10.00  The Third Edition features a total of six multifaceted ‘Units’ which […]

Read More

Textbook of Medical Physiology

Textbook of Medical Physiology (second revised edition) by A.P. Krishna (Author) The author has a vast teaching experience of three decades. He taught physiology to various groups of students like MBBS, BDS, B.Sc. Nursing, BPT, B. Pharm. and other related courses. This book in its second edition is especially prepared for MBBS students with simple and easy […]

Read More

Giáo trình Huyết động học lâm sàng [Phiên bản 2]

Trọng tâm lâm sàng cao và hình minh họa rõ ràng, sống động làm cho Giáo trình về huyết động học lâm sàng, tái bản lần thứ 2, bởi Tiến sĩ Michael Ragosta, tài nguyên được lựa chọn để phân tích chính xác các dạng sóng huyết động được tạo ra trong các phòng thông […]

Read More

Giáo trình Giải phẫu và Sinh lý học 2e

Sinh lý học và Giải phẫu học căn bản là một văn bản pha trộn giữa khoa học cập nhật, kích thích viết, nghệ thuật chất lượng cao và công nghệ giáo dục tiên tiến để cung cấp chương trình giảng dạy và học tập hiệu quả nhất trong các khóa học giải phẫu và […]

Read More

Sinh lý học Tim mạch và ứng dụng lâm sàng 9e

Sách ôn tập về sinh lý học tim mạch tốt nhất có sẵn cho kỳ thi USMLE®. Sinh lý học tim mạch, Phiên bản thứ chín là một cách ngắn gọn và thú vị để bạn có được kiến ​​thức cơ bản về các nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thống tim mạch […]

Read More