Phiên bản thứ 3 rất được mong đợi của Sinh học tế bào cung cấp nội dung minh họa toàn diện, được viết rõ ràng và phong phú cho sinh viên ngày nay, tất cả đều ở định dạng thân thiện với người dùng. Liên quan đến cả nghiên cứu và thực hành lâm sàng, nguồn tài nguyên phong phú này bao gồm các nguyên tắc chính của chức năng tế bào và sử dụng chúng để giải thích các khiếm khuyết phân tử dẫn đến rối loạn chức năng tế bào và gây bệnh cho con người. Văn bản súc tích và đồ họa trực quan tuyệt vời đơn giản hóa thông tin phức tạp và giúp người đọc tận dụng tối đa thời gian học tập của họ.

Các tính năng chính:
– Định dạng bằng văn bản rõ ràng kết hợp minh họa phong phú, sơ đồ và biểu đồ.
– Sử dụng các ví dụ thực tế để minh họa các khái niệm sinh học tế bào quan trọng.
– Bao gồm bảo hiểm sinh lý tế bào có lợi.
– Văn bản định hướng lâm sàng liên quan đến sinh học tế bào với sinh lý bệnh và y học.
– Thực hiện một cách tiếp cận cơ học cho các quá trình phân tử.
 

CHI TIẾT SÁCH____
Cell Biology 3th edition
Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz, Graham T. Johnson
Categories:Biology Year: 2016
Edition: 3rd
Language: english
Pages: 900
ISBN 10: 0323341268
ISBN 13: 9780323341264
File: PDF, 178.75 MB

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 900 trang, 178 MB – DirecLink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *