Giáo trình quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế

Sách giáo khoa này bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức chung cần thiết cho một học viên, quản trị viên y tế nói chung và bác sĩ trải qua đào tạo để trở thành một chuyên gia quản trị y tế. Các chương bao gồm tất cả các chủ đề chính về […]

Read More

Sử dụng bằng chứng trong hoạch định chính sách y tế

Cuốn sách truy cập mở này cung cấp một tập hợp các chương khái niệm, thực nghiệm và so sánh áp dụng quan điểm chính sách công để điều tra các yếu tố chính trị và thể chế thúc đẩy việc sử dụng bằng chứng để thông báo chính sách y tế ở các cơ […]

Read More

Giáo trình quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế

Sách giáo khoa này bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức chung cần thiết cho một học viên, quản trị viên y tế nói chung và bác sĩ trải qua đào tạo để trở thành một chuyên gia quản trị y tế. Các chương bao gồm tất cả các chủ đề chính về […]

Read More

Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood

Mục Lục Căn bản • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ • Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn • Phân phối bình thường • Khoảng tin cậy của trung bình • Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình • So sánh hai trung bình • So sánh […]

Read More

Các hệ thống thông tin y tế: Cách tiếp cận hệ thống cho công tác quản lý y tế

BESTSELLING GUIDE, UPDATED WITH A NEW INFORMATION FOR TODAY’S HEALTH CARE ENVIRONMENT Health Care Information Systems is the newest version of the acclaimed text that offers the fundamental knowledge and tools needed to manage information and information resources effectively within a wide variety of health care organizations. It reviews the major environmental forces that shape […]

Read More