Quản lý nhân tuyến giáp và K tuyến giáp thể biệt hóa: Hướng dẫn thực hành 2019

Quản lý nhân tuyến giáp và K tuyến giáp thể biệt hóa: Hướng dẫn thực hành 2019

Quản lý nhân tuyến giáp và K tuyến giáp thể biệt hóa: Hướng dẫn thực hành.Cuốn sách này cung cấp một tổng quan toàn diện, hiện đại về lĩnh vực này, và sẽ đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho các bác sĩ lâm sàng và các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc quản lý các nốt tuyến giáp và ung thư, bao gồm cả bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ nội tiết.
Cuốn sách đánh giá dữ liệu mới về các yếu tố nguy cơ của nhân tuyến giáp và ung thư tuyến giáp, trình bày chi tiết về quản lý bệnh u tuyến giáp lành tính và bướu giáp nhân độc, thảo luận về các tranh cãi trong việc quản lý các nốt tuyến giáp và ung thư biệt hóa, và xem xét dữ liệu mới nhất về sử dụng xét nghiệm phân tử để chẩn đoán và tiên lượng. Cuối cùng, cuốn sách đánh giá việc quản lý bệnh ung thư tuyến giáp khó điều trị.


Quản lý nhân tuyến giáp và ung thư tuyến giáp biệt hóa: Hướng dẫn thực hành sẽ là nguồn tài nguyên hữu ích cho các bác sĩ và nhà nghiên cứu đối phó và quan tâm đến bệnh tuyến giáp và ung thư. Nó sẽ cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn nhưng toàn diện về tình trạng hiện tại của lĩnh vực này sẽ giúp hướng dẫn quản lý bệnh nhân và kích thích các nỗ lực điều tra. Tất cả các chương được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của họ và bao gồm các thông tin khoa học và lâm sàng cập nhật nhất.

Quản lý nhân tuyến giáp và K tuyến giáp thể biệt hóa: Hướng dẫn thực hành
Book Title
Management of Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer
Book Subtitle
A Practical Guide
Editors
Sanziana A. Roman
Julie Ann Sosa
Carmen C. Solórzano
Copyright
2018

Quản lý nhân tuyến giáp và K tuyến giáp thể biệt hóa: Hướng dẫn thực hành 2019

Leave a Comment