[Radcases Series] Ca lâm sàng chẩn đoán hình ảnh Cơ xương khớp

RadCase chứa các trường hợp được chọn để mô phỏng mọi thứ bạn sẽ thấy trong thực tế. RadCase cũng giúp bạn xác định chẩn đoán phân biệt chính xác cho từng trường hợp, bao gồm cả trường hợp nghiêm trọng nhất. Truy cập RadCase.thieme.com để xem các trường hợp mẫu miễn phí và tự […]

Read More

[Radcases Series] Ca lâm sàng chẩn đoán hình ảnh Thần kinh

RadCase chứa các trường hợp được chọn để mô phỏng mọi thứ bạn sẽ thấy trong thực tế. RadCase cũng giúp bạn xác định chẩn đoán phân biệt chính xác cho từng trường hợp, bao gồm cả trường hợp nghiêm trọng nhất. Truy cập RadCase.thieme.com để xem các trường hợp mẫu miễn phí và tự […]

Read More

[Radcases Series] Ca lâm sàng chẩn đoán hình ảnh nhi khoa

RadCase chứa các trường hợp được chọn để mô phỏng mọi thứ bạn sẽ thấy trong thực tế. RadCase cũng giúp bạn xác định chẩn đoán phân biệt chính xác cho từng trường hợp, bao gồm cả trường hợp nghiêm trọng nhất. Truy cập RadCase.thieme.com để xem các trường hợp mẫu miễn phí và tự […]

Read More

[Radcases Series] Ca lâm sàng chẩn đoán hình ảnh lồng ngực

RadCase chứa các trường hợp được chọn để mô phỏng mọi thứ bạn sẽ thấy trong thực tế. RadCase cũng giúp bạn xác định chẩn đoán phân biệt chính xác cho từng trường hợp, bao gồm cả trường hợp nghiêm trọng nhất. Truy cập RadCase.thieme.com để xem các trường hợp mẫu miễn phí và tự […]

Read More

[Radcases Series] Ca lâm sàng hình ảnh siêu âm

RadCase chứa các trường hợp được chọn để mô phỏng mọi thứ bạn sẽ thấy trong thực tế. RadCase cũng giúp bạn xác định chẩn đoán phân biệt chính xác cho từng trường hợp, bao gồm cả trường hợp nghiêm trọng nhất. Truy cập RadCase.thieme.com để xem các trường hợp mẫu miễn phí và tự […]

Read More

[Radcases Series] Ca lâm sàng Hình ảnh Y học hạt nhân

RadCase chứa các trường hợp được chọn để mô phỏng mọi thứ bạn sẽ thấy trong thực tế. RadCase cũng giúp bạn xác định chẩn đoán phân biệt chính xác cho từng trường hợp, bao gồm cả trường hợp nghiêm trọng nhất. Truy cập RadCase.thieme.com để xem các trường hợp mẫu miễn phí và tự […]

Read More

[Radcases Series] Ca lâm sàng chẩn đoán hình ảnh can thiệp

X-quang can thiệp được biên soạn bởi tiến sĩ Hector Ferral và Jonathan Lorenz nêu chi tiết các quy trình hướng dẫn bằng hình ảnh và chuẩn bị cho bạn chẩn đoán đầy đủ các tình trạng động mạch, tĩnh mạch, không mạch máu và ung thư. Bao gồm trong cuốn sách này là 100 […]

Read More