Davis Cẩm nang sử dụng thuốc dành cho điều dưỡng 16e [2019]

Hướng dẫn sử dụng thuốc Davis cho Điều dưỡng®, Phiên bản thứ 16 cung cấp tất cả thông tin bạn cần để quản lý thuốc một cách an toàn với hàng trăm loại thuốc thông thường và hàng ngàn loại thuốc thương mại. Đổi mã truy cập bên trong để mở khóa đăng ký miễn […]

Read More