Cẩm nang lâm sàng Hen khó điều trị, ấn bản 2020

Cuốn sách này cung cấp một cách tiếp cận thực tế, từng bước, dựa trên bằng chứng để quản lý hiệu quả bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn khó điều trị. Tác động của hen suyễn đối với tỷ lệ mắc bệnh và sử dụng nguồn lực chăm sóc sức khỏe tăng theo cấp số […]

Read More

Hội chứng hậu chăm sóc chuyên sâu, ấn bản 2020

Cuốn sách này, một phần của bộ sách giáo khoa của Hiệp hội Y học Chăm sóc Chuyên sâu Châu Âu, cung cấp thông tin cập nhật chi tiết về các khiếm khuyết về thể chất, nhận thức và tâm lý thường xuyên xuất hiện sau khi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và […]

Read More

Stress oxy hóa trong các bệnh phổi, tập 1

Tập đầu tiên của tác phẩm toàn diện, gồm hai tập về stress oxy hóa trong bệnh phổi giới thiệu các cơ chế phân tử và vai trò của các chất oxy hóa trong sự tiến triển của các bệnh phổi khác nhau. Phổi của người và động vật đang bị đe dọa liên tục […]

Read More

Bệnh truyền nhiễm liên quan đến nước, ấn bản 2020

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các bệnh truyền nhiễm liên quan đến nước khác nhau và các mầm bệnh liên quan đến chúng với các chiến lược hợp lý để giảm thiểu. Mặc dù, chúng ta đang ở thời đại của thế kỷ 21 có hầu hết […]

Read More

Stress oxy hóa trong các bệnh phổi, tập 2

Đây là tập thứ hai của tác phẩm hai tập toàn diện về stress oxy hóa trong các bệnh phổi. Áp dụng một cách tiếp cận đa ngành, nó cho thấy các cơ chế tế bào và phân tử liên quan đến sự khởi đầu và tiến triển của ROS (các loại oxy phản ứng) […]

Read More