Sai lầm trong chẩn đoán các tổn thương ở vùng góc cầu tiểu não

Sai lầm trong chẩn đoán các tổn thương ở vùng góc cầu tiểu não

Tên bài báo:Sai lầm trong chẩn đoán các tổn thương ở vùng góc cầu tiểu não

Tác giả:    Nguyễn Chương

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1987    Số:    2 + 3            Trang:    13-15+45

Tóm tắt:    

Phân tích 14 trường hợp chẩn đoán sai các tổn thương ở vùng góc cầu tiểu não với nhiều mức độ khác nhau: sai lầm về nhận định triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, thăm dò chức năng; sai lầm về nguyên nhân (5 ca); sai lầm về vị trí tổn thương (3 ca). Kết quả cho thấy: (1) thầy thuốc đã để lọt những triệu chứng khách quan; (2) đánh giá sai lầm về các hội chứng lâm sàng, cận lâm sàng và thăm dò chức năng; (3) phải cảnh giác với những biểu hiện của loạn thần kinh chức năng; (4) còn có khó khăn trong phân định u não và viêm nhiễm;(5) chưa kịp thời xác định được vị trí tổn thương; (6) do hiểu biết lệch lạc của người bệnh, coi thường những rối loạn của bản thân; (7) người bệnh đến ở giai đoạn bệnh quá nặng, các triệu chứng đã ở tình trạng mất bù, không hồi phục.

Sai lầm trong chẩn đoán các tổn thương ở vùng góc cầu tiểu não

Leave a Comment