Sau can thiệp động mạch vành tiếp cận và xử trí đau thắt ngực

PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, FACC
Phó trưởng khoa Nội Tim mạch-Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Đặt vấn đề
• Đau thắt ngực sau can thiệp động mạch vành chiếm tỷ lệ cao 32,3% (Gaglia MA, 2016)
• Chưa có cách tiếp cận thống nhất và hiệu quả?
• Đánh giá toàn diện để xử trí như thế nào?

ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI VIẾT AD SẼ GỬI LẠI TÀI LIỆU CHO BẠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *