SCARABINO ĐIỆN QUANG THẦN KINH CẤP CỨU

SCARABINO ĐIỆN QUANG THẦN KINH CẤP CỨU

SCARABINO ĐIỆN QUANG THẦN KINH CẤP CỨU ( Emergency Neuroradiology ).Cuốn sách được biên soạn cho các bác sĩ X quang cấp cứu và các chuyên gia lâm sàng thần kinh học. 

Nó cung cấp thông tin toàn diện giúp người đọc hiểu đầy đủ các vấn đề lâm sàng của các trường hợp cấp cứu về thần kinh và các tùy chọn phương pháp luận và kỹ thuật đảm bảo đáp ứng kịp thời và có hiệu quả và giải thích chính xác các kết quả lâm sàng.

Các chương khác nhau giải quyết các trường hợp cấp cứu phổ biến nhất trong điện quang thần kinh, tóm tắt các biểu hiện sinh lý bệnh học cơ bản của chúng, mô tả triệu chứng học và chẩn đoán phân biệt, và cung cấp các gợi ý cho việc lựa chọn các kỹ thuật thích hợp để áp dụng theo tuần tự. 

Cuốn sách đề cập đến những ứng dụng của kỹ thuật X-quang tiên tiến và các vấn đề liên quan đến thực hành lâm sàng, đặc biệt là sự đóng góp của MRI tiêu chuẩn và chức năng, CT xoắn ốc và đa lát cắt. Các minh họa cung cấp hướng dẫn không chỉ cho đào tạo mà còn cho các công việc lâm sàng thường quy.

SCARABINO ĐIỆN QUANG THẦN KINH CẤP CỨU

THÔNG TIN

Emergency Neuroradiology

Tommaso Scarabino, Ugo Salvolini, Randy J. Jinkins

Price: $229.00

Paperback: 422 pages

Publisher: Springer; Softcover (November 24, 2010)

Language: English

ISBN-10: 3642067417

ISBN-13: 978-3642067419

Product Dimensions: 10.2 x 7.5 x 1 inches

Shipping Weight: 2 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment