Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể.
Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề.
Khoa học cơ bản được trình bày trong bối cảnh lâm sàng theo cách phù hợp cho phần đầu của khóa học y tế.
Một trang web liên kết cung cấp tài liệu tự ôn tập lý tưởng cho việc chuẩn bị kiểm tra.

Mục lục

Giới thiệu,
Cấu trúc của hệ hô hấp,
Tính chất đàn hồi của hệ hô hấp,
Thông khí trong hệ hô hấp,
Trao đổi khí trong hệ hô hấp,
Trao đổi khí giữa không khí và máu: sự khuếch tán,
Tuần hoàn phổi: vận chuyển máu và khí cùng nhau,
Vận chuyển khí bằng cân bằng máu và axit /bazơ,
Kiểm soát hóa học hơi thở,
Kiểm soát thần kinh của hơi thở,
Xét nghiệm chức năng phổi,

THÔNG TIN_
The Respiratory System 2nd Edition
Basic science and clinical conditions
Authors: Andrew Davies Carl Moores
Paperback ISBN: 9780702033704
eBook ISBN: 9780702050725
Imprint: Churchill Livingstone
Page Count: 192

TẢI SÁCH: Định dạng PDF – 192 trang – Kích thước 7 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *