Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể.
Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề.
Khoa học cơ bản được trình bày trong bối cảnh lâm sàng theo cách phù hợp cho phần đầu của khóa học y tế.
Một trang web liên kết cung cấp tài liệu tự ôn tập lý tưởng cho việc chuẩn bị kiểm tra.

Mục lục

Giới thiệu.
Vùng dưới đồi và tuyến yên phần I: vùng dưới đồi và thuỳ sau tuyến yên,
Vùng dưới đồi và tuyến yên phần II: thuỳ trước tuyến yên,
Các tuyến thượng thận,
Tuyến giáp,
Kiểm soát nội tiết sinh sản phần I: hệ thống sinh sản nam,
Kiểm soát nội tiết sinh sản phần II: hệ thống sinh sản nữ,
Kiểm soát nội tiết sinh sản phần III: hormone giới tính trong quá trình phát triển,
Insulin và sự điều hòa glucose máu,
Điều hòa nội tiết của canxi huyết tương và chuyển hóa canxi,
Các loại Hormon nội tiết khác.

THÔNG TIN_
The Endocrine System 2nd Edition
Systems of the Body Series
Authors: Joy Hinson Raven Peter Raven Shern Chew
Paperback ISBN: 9780702033728
eBook ISBN: 9780702050770
Imprint: Churchill Livingstone
Page Count: 192

TẢI SÁCH: Định dạng PDF – 192 trang – Kích thước 21 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *