Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể.
Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề.
Khoa học cơ bản được trình bày trong bối cảnh lâm sàng theo cách phù hợp cho phần đầu của khóa học y tế.
Một trang web liên kết cung cấp tài liệu tự ôn tập lý tưởng cho việc chuẩn bị kiểm tra.

Mục lục

1 Tổng quan về hệ tiêu hóa,
2 Miệng, tuyến nước bọt và thực quản,
3 Dạ dày: chức năng cơ bản,
4 Dạ dày: kiểm soát,
5 Tuyến tụy: chức năng ngoại tiết,
6 Hệ thống gan và mật,
7 Ruột non,
8 Tiêu hóa và hấp thu,
9 Các trạng thái hấp thu và sau hấp thu,
10 Đại tràng,
11 Bệnh lý đường tiêu hóa,

THÔNG TIN_
The Digestive System 2nd Edition
Systems of the Body Series
Authors: Margaret Smith Dion Morton
Paperback ISBN: 9780702033674
eBook ISBN: 9780702048418
Imprint: Churchill Livingstone
Page Count: 224

TẢI SÁCH: Định dạng PDF – 224 trang – Kích thước 25 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *