Sinh lý bệnh học: Phương pháp tiếp cận thực tế, Ấn bản thứ ba sử dụng cách tiếp cận dựa trên khái niệm để dạy sinh viên y khoa và sinh viên điều dưỡng về chủ đề phức tạp, nhưng rất cần thiết của sinh lý bệnh. Phiên bản thứ ba cung cấp một cách tiếp cận sáng tạo, thân thiện với người dùng và phục vụ như một hướng dẫn thực tế để hiểu về sinh lý bệnh. Cả giảng viên và sinh viên đều khen ngợi văn bản này vì phong cách đọc dễ dàng, sử dụng hình ảnh năng động để mang nội dung phức tạp vào cuộc sống và đưa tin về các xu hướng hiện tại.
Sinh lý bệnh học: Phương pháp tiếp cận thực tế, Ấn bản thứ ba có thông tin cập nhật do nghiên cứu và xu hướng dịch tễ học hiện nay. Cách tiếp cận dựa trên khái niệm được tìm thấy trong toàn bộ văn bản phù hợp với các khuyến nghị từ cả Viện Y học và Quỹ Robert Wood Johnson để thúc đẩy lý luận lâm sàng và học tập suốt đời.
Điểm mới trong phiên bản thứ ba
• Bảo hiểm nhi khoa bổ sung
• Phạm vi của việc học tập tích cực và tiếp cận lớp học trong giảng dạy
• Mở rộng các nghiên cứu trường hợp hiện tại và mới
• Truy cập Premier

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Pathophysiology: a practical approach 3rd edition
Author(s): Lachel Story
Publisher: Jones & Bartlett Learning
Year: 2018 Edition: 3
Language: English Pages (bibliotech): 522537
ISBN: 1284120198, 9781284120196 ID: 2235720
Size: 50 MB Extension: pdf

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 537 trang, 50 MB – GOOGLE DRIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *