Tham khảo giúp bạn ôn tập kiến thức về sinh lý học tim mạch tốt nhất có sẵn cho kỳ thi USMLE®, kiểm tra hết môn.

Sinh lý học tim mạch, Phiên bản thứ chín là một cách ngắn gọn và thú vị để bạn có được kiến ​​thức cơ bản về các nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thống tim mạch và cách áp dụng các nguyên tắc này vào y học lâm sàng. Ngắn gọn nhưng kỹ lưỡng, nó tập trung vào các sự kiện và khái niệm mà bạn phải biết để có được một tổng quan vững chắc về hình ảnh lớn về cách thức hoạt động của hệ thống tim mạch trong các tình huống bình thường và bất thường.
Không có văn bản nào khác sẽ chứng tỏ giá trị hơn trong việc tăng cường khả năng đánh giá vô số thông tin mới mà bạn sẽ tiếp xúc trong suốt sự nghiệp, hơn là Sinh lý học tim mạch.
Không có cách nào nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn để tìm hiểu làm thế nào các nguyên tắc chính của chức năng tim mạch áp dụng cho các thách thức phổ biến và bệnh lý hơn là hướng dẫn được chứng minh bằng văn bản, được chứng minh bằng thời gian này.
Các sinh viên y khoa sẽ thấy đó là một tham khảo tuyệt vời để chuẩn bị cho USMLE® Bước 1 và các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm sẽ thấy đó là một chương trình bồi dưỡng lâm sàng có giá trị.

• MỚI! Tăng cường tập trung vào năng lượng học tim mạch
• Quan điểm của bộ phận trong mỗi chương xác định các vấn đề quan trọng, hiện chưa được giải quyết
• Làm rõ các chi tiết về cơ chế sinh lý và vai trò của chúng trong trạng thái bệnh lý
• Liên kết sinh lý tim mạch với chẩn đoán và điều trị
• Tóm tắt các khái niệm chính ở cuối mỗi nghiên cứu chương
• Điểm nổi bật phải biết thông tin với mục tiêu của chương
• Củng cố việc học với các câu hỏi học tập ở cuối mỗi chương

TRÍCH DẪN____
Cardiovascular Physiology 9th edition
Author(s): David Mohrman, Lois Heller
Series: CARDIOLOGY
Publisher: McGraw-Hill / LANGE, Year: 2018
ISBN: 9781260026115
Edition: 9th
Language: English
Pages (bibliotech): 398398
ISBN: 9781260026115

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 398 – Dung lượng 10 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *