Sách ôn tập về sinh lý học tim mạch tốt nhất có sẵn cho kỳ thi USMLE®.

Sinh lý học tim mạch, Phiên bản thứ chín là một cách ngắn gọn và thú vị để bạn có được kiến ​​thức cơ bản về các nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thống tim mạch nguyên vẹn và cách áp dụng các nguyên tắc này vào y học lâm sàng.
Ngắn gọn nhưng kỹ lưỡng, nó tập trung vào các sự kiện và khái niệm mà bạn phải biết để có được một tổng quan vững chắc về cách thức hoạt động của hệ thống tim mạch trong các tình huống bình thường và bất thường.
Không có văn bản nào khác sẽ chứng tỏ giá trị hơn trong việc tăng cường khả năng ôn tập vô số thông tin mới mà bạn sẽ tiếp xúc trong suốt sự nghiệp, hơn là Sinh lý học tim mạch.
Không có cách nào nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn để tìm hiểu làm thế nào các nguyên tắc chính của chức năng tim mạch áp dụng cho các thách thức phổ biến và bệnh lý hơn là hướng dẫn được chứng minh bằng văn bản, được chứng minh bằng thời gian này.
Các sinh viên y khoa sẽ thấy đó là một công cụ ôn tập nổi bật cho USMLE® Bước 1 và các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm sẽ thấy đó là một chương trình bồi dưỡng lâm sàng có giá trị.
Tính năng
• MỚI! Tăng cường tập trung vào năng lượng tim mạch
• Quan điểm của bộ phận trong mỗi chương xác định các vấn đề quan trọng, hiện chưa được giải quyết
• Làm rõ các chi tiết về cơ chế sinh lý và vai trò của chúng trong trạng thái bệnh lý
• Liên kết sinh lý tim mạch với chẩn đoán và điều trị
• Tóm tắt các khái niệm chính ở cuối mỗi chương
• Thông tin nổi bật phải biết với mục tiêu của chương
• Củng cố việc học với các câu hỏi học tập ở cuối mỗi chương

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Cardiovascular Physiology
Author(s): David Mohrman, Lois Heller
Series: CARDIOLOGY
Publisher: McGraw-Hill / LANGE
Year: 2018 Edition: 9th
Language: English Pages (bibliotech): 398398
ISBN: 9781260026115
Size: 10 MB Extension: pdf

Tải sách: Định dạng PDF, 398 trang, 10 MB – GOOGLE DRIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *