SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP DÙNG STENTRIEVER VÀ DÙNG ỐNG HÚT HUYẾT KHỐI Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TÍNH

SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP DÙNG STENTRIEVER VÀ DÙNG ỐNG HÚT HUYẾT KHỐI Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TÍNH

SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP DÙNG STENTRIEVER VÀ DÙNG ỐNG HÚT HUYẾT KHỐI Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TÍNH
Nguyễn Ngọc Hoà1, Nguyễn Thanh Long1
1 Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tỉnh Nghệ An
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề:  Tái thông mạch máu não là một trong những phương pháp điều trị có tính đột phá trong điều trị nhồi máu não cấp tính. Cùng với sự phát triển của các dụng cụ lấy huyết khối, các phương pháp lấy huyết khối ngày càng có nhiều tiến bộ. Hai phương pháp lấy huyết khối phổ biến hiện nay là dùng stentriever và dùng ống hút. Nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả và tính an toàn của hai phương pháp này trong can thiệp lấy huyết khối cơ học (LHK) ở bệnh nhân nhồi máu não (NMN) cấp tính. Đối tượng và phương pháp. 101 bệnh nhân NMN cấp tính do tắc các động mạch (ĐM) lớn thuộc tuần hoàn trước và tuần hoàn sau của não, được chia thành 2 nhóm: nhóm dùng stentriever (n = 68) và nhóm dùng ống hút (n = 33). Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Kết quả. Thời gian bắt đầu – kết thúc can thiệp ở nhóm dùng ống hút là 71,1 phút, ngắn hơn có ý nghĩa thống kê so với 133,8 phút ở nhóm dùng stentriever. Không có sự khác biệt về tỷ lệ tái thông tốt sau can thiệp (TICI 2b-3) giữa nhóm dùng stentriever và nhóm dùng ống hút, lần lượt là 77,9% và 78,8 %. Tỷ lệ bệnh nhân phục hồi tốt (mRS 0-2) ở ngày 90 không khác biệt giữa hai nhóm stentriever (55,9%) và ống hút (66,7%). Xuất huyết nội sọ (XHNS) xảy ra ở 22/68 (32,4%) bệnh nhân nhóm dùng stentriever, 9/33 (27,3%) bệnh nhân nhóm dùng ống hút. Tỷ lệ tử vong ở ngày 90 của nhóm dùng stentriever và nhóm dùng ống hút lần lượt là 17,6% và 18,2%, khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết luận. Lấy huyết khối cơ học bằng phương pháp dùng ống hút có hiệu quả và tính an toàn tương đương với phương pháp dùng stentriever, nhưng thời gian can thiệp ngắn hơn đáng kể ở nhóm dùng ống hút.

Hiện nay, phương pháp điều trịlấy huyết khối (LHK) được  chấp  thuận là phương pháp điều  trịtiêu chuẩn cho người bệnh nhồi máu não do tắc động  mạch (ĐM) lớn [1].  Theo  khuyến  cáo  của Hội Đột quỵHoa Kỳthì dụng cụLHK dạng stent (stentriever)  vẫn  là  lựa  chọn  đầu  tay  được khuyến  cáo  sửdụng  do  các  kết  quảphục  hồi chức  năng  vượt  trội,  cho  dù  có  một  sốbiến chứng như lóc tách  mạch  và  co  thắt  mạch [1]. Một phương pháp LHK khác đó là sửdụng  hệthống sửdụng ống thông kích thước lớn nhất có thểđưa tới mạch tắc và hút huyết khối ra ngoài có tiềm năng đạt được kết quảthậm chí tốt hơn so  với  phương  pháp  LHK  với  stentriever  đơn thuần [5]. Phương pháp LHK cơ học hiện được triển khai ngày càng nhiều trên khắp cảnước nói chung và triển khai tại Bệnh viện  Hữu nghịĐa khoa NghệAn  nói  riêng  từrất  sớm (2014), tuy nhiên, chưacó nghiên cứu nào so sánh kết quảđiều trịgiữa hai  phương  pháp  LHK  dùng  stentriever  đơn thuần và dùng hệthống ống hút huyết khối đơn thuần. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu “So sánh kết quảđiều trịcan thiệp lấy huyết khối cơ học  bằng hai phương pháp  dùng  stentriever  và dùng ống hút huyết khối ởbệnh nhân nhồi máu não cấp tính”.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Lấy huyết khối cơ học, stentriever, ống hút, nhồi máu não cấp tính

Tài liệu tham khảo
1. Vũ Anh Nhị và Phạm Nguyên Bình. Đánh giá tính an toàn và hiệu quả phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học solitaire ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não, Y học TP. Hồ Chí Minh. 2014;18:473-478. 
2. Đào Việt Phương. Nghiên cứu điều trị tắc động mạch lớn hệ tuần hoàn trước trong 6 giờ đầu bằng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch kết hợp với lấy huyết khối cơ học, Luận án Tiến sĩ, Đại học Y Hà Nội, 2019. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment