Sổ tay Lâm sàng Lọc máu 5e

Sổ tay Lâm sàng Lọc máu 5e

Sổ tay Lâm sàng Lọc máu 5e.Phiên bản thứ 5 đã được cập nhật của Sổ tay Lọc máu là một tham khảo hoàn toàn dựa trên bằng chứng, thông tin thực tế về tất cả các khía cạnh của việc đào tạo và trị liệu lọc máu.

Được chứng nhận bởi các chuyên gia thận tiết niệu quốc tế, mỗi chương nhấn mạnh một lĩnh vực khác nhau của các thực tế lâm sàng của quản lý bệnh nhân.

Các chủ đề bao gồm việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhân lọc máu, bao gồm chẩn đoán, an toàn bệnh nhân, các vấn đề theo dõi bệnh nhân trong lọc máu cấp và các trường hợp thẩm phân máu. Đây là hướng dẫn cần thiết cung cấp thông tin cập nhật, bao gồm việc chuẩn bị, quy trình, phẫu thuật, các vấn đề và tác dụng phụ của việc lọc máu.
+ Mở rộng phần đặt vị trí tiếp cận mạch máu và quản lý
+ Thảo luận về việc bắt đầu việc thẩm phân phúc mạc cấp cứu
+ Chương mới về việc ứng dụng thực tế của lọc máu hấp thụ
+ Phần mới mở rộng về các liệu pháp lọc máu tại nhà và lọc máu tích cực
+ Bao trùm các chủ đề: thẩm phân phúc mạc, lọc máu cấp, siêu lọc-thẩm tách máu, lọc máu tại nhà và tích cực, các liệu pháp dựa trên máu, sinh lý của thẩm phân phúc mạc, đái tháo đường, THA, quản lý tối ưu thiếu máu, nhiễm trùng, dinh dưỡng, các rối loạn khoáng xương, và nhiều hơn nữa
+ Định dạng súc tích dễ tham khảo nhanh
+ Nội dung được minh họa bởi các bảng biểu, sơ đồ và biểu đồ.

TRÍCH DẪN
Handbook of Dialysis, 5E
by John T. Daugirdas MD, Peter G. Blake MB, Todd S. Ing MB FRCP
EPUB, Bookmarked and Indexed
Series: Handbook of Dialysis
Paperback: 900 pages
Publisher: LWW; Fifth edition (November 14, 2014)
Language: English
ISBN-10: 1451144296
ISBN-13: 978-1451144291

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment