Dược thư Quốc gia Anh dành cho Trẻ em BNFC 2019-2020

BNF cho trẻ em (BNFC) 2019-2020 cung cấp thông tin thiết thực cho tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe liên quan đến việc kê đơn, pha chế, theo dõi và quản lý thuốc cho trẻ em. Nó giải quyết một lỗ hổng kiến thức đáng kể trong nhiều lĩnh vực thực hành […]

Read More

Các thuật toán lâm sàng trong Ngoại khoa tổng quát, 1e 2019

Khi lĩnh vực ngoại khoa tổng quát tiếp tục mở rộng, con đường chẩn đoán và điều trị đang trở nên phức tạp hơn. Các phương thức chẩn đoán có sẵn cho bác sĩ lâm sàng có thể rất hữu ích nhưng cũng quá sức khi xem xét các phát hiện thường có thể xác […]

Read More

Cẩm nang chẩn đoán lâm sàng, Phiên bản 2020

Cuốn sách bao gồm các lý thuyết cơ bản, kiến ​​thức cơ bản và các kỹ năng cơ bản về chẩn đoán lâm sàng, các yêu cầu cơ bản đối với bác sĩ, lý luận lâm sàng và tài liệu về hồ sơ y tế trong quá trình chẩn đoán. Nó bao gồm sáu phần, […]

Read More