SỔ TAY THỰC HÀNH CÁC CẤP CỨU TIẾT NIỆU 2E 2013

SỔ TAY THỰC HÀNH CÁC CẤP CỨU TIẾT NIỆU 2E 2013

SỔ TAY THỰC HÀNH CÁC CẤP CỨU TIẾT NIỆU 2E 2013. Cuốn sổ tay thực tế này được biên soạn bởi các bác sĩ tiết niệu hành nghề và các chuyên gia đầu ngành, tóm tắt những phương pháp quản lý tối ưu các điều kiện cấp cứu tiết niệu, do đó những bác sĩ với đào tạo tiết niệu giới hạn có thể tận dụng những cải tiến đáng kinh ngạc trong việc quản lý các vấn đề cấp bách về tiết niệu.

Cập nhật, mô tả dựa trên bằng chứng các phương pháp chẩn đoán và điều trị tối ưu bao gồm một loạt các điều kiện khác nhau, từ chấn thương, tắc nghẽn, truyền nhiễm và xuất huyết, bệnh y sinh, mạch máu, và các trường hợp cấp cứu tiết niệu bẩm sinh.

Các tác giả có liên quan xem xét nền tảng sinh lý bệnh và dịch tễ học, đề nghị xét nghiệm chẩn đoán cần thiết, và cung cấp các phương pháp quản lý chi tiết về Nội khoa, phẫu thuật, và phẫu thuật nội soi tiết niệu.

SỔ TAY THỰC HÀNH CÁC CẤP CỨU TIẾT NIỆU 2E 2013, ấn bản thứ hai cung cấp một súc tích, dựa trên bằng chứng về các điều kiện tiết niệu khẩn cấp và cấp cứu phổ biến ở trẻ em và người lớn. Mô tả các cân nhắc chẩn đoán và điều trị thích hợp đối với các chủ đề về các trường hợp khẩn cấp về chấn thương, truyền nhiễm, tắc nghẽn, xuất huyết, iatrogenic, mạch máu và bẩm sinh ở người lớn và trẻ em được cung cấp.

Văn bản được tổ chức bởi sinh lý học thay vì hệ thống cơ quan, cho phép người đọc phát triển các cách tiếp cận để chăm sóc bệnh nhân với các điều kiện tiết niệu cấp tính dựa trên cơ chế bệnh. Cần phải kiểm tra lại nền sinh lý bệnh học và dịch tễ học liên quan, cần phải có các thử nghiệm chẩn đoán cần thiết, và các cách tiếp cận quản lý y tế, phẫu thuật và endourologic chi tiết. Tất cả các chương đều đưa ra các hướng dẫn đã được xuất bản và các khuyến cáo thực tiễn tốt nhất từ ​​các tổ chức thích hợp bao gồm Hiệp hội Urological Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật, và các Tham vấn Quốc tế khác nhau về Bệnh Urological Diseases. Các chương mới hoặc sửa đổi đáng kể trong mỗi tiểu mục đề cập đến các đổi mới trong chăm sóc và ngăn ngừa chấn thương, các chiến lược mới trong quản lý sỏi thận,

SỔ TAY THỰC HÀNH CÁC CẤP CỨU TIẾT NIỆU 2E 2013, Ấn bản thứ hai có giá trị thực hành cho các bác sĩ tiết niệu, các học viên về tiết niệu, các học viên và chuyên viên y tế khẩn cấp, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu bao gồm MD, PA và NP mà không cần đến tư vấn tiết niệu ngay.

Product details
Series: Current Clinical Urology
Hardcover: 341 pages
Publisher: Humana Press; 2nd ed. 2013 edition (June 12, 2013)
Language: English

SỔ TAY THỰC HÀNH CÁC CẤP CỨU TIẾT NIỆU 2E 2013

Leave a Comment