Tập trung vào điều dưỡng và dễ đọc, hướng dẫn này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để hiểu cách thức hoạt động của các xét nghiệm, giải thích kết quả của chúng và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng trước xét nghiệm, kiểm tra nội bộ và sau kiểm tra.

Các xét nghiệm và thủ tục được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên đầy đủ của chúng để tham khảo nhanh. Chỉ số tích hợp cho phép tìm kiếm nhanh bằng chữ viết tắt, từ đồng nghĩa, bệnh /rối loạn, loại mẫu hoặc phân loại xét nghiệm. Thêm vào đó, Phụ lục Hệ thống cơ thể bao gồm danh sách các xét nghiệm chẩn đoán và xét nghiệm thông thường cho từng hệ thống cơ thể cũng như các xét nghiệm liên quan đến dinh dưỡng.

Các tính năng chính
Tìm nhanh: Lab và Dx đầy đủ
Cơ sở dữ liệu
Kiểm tra chẩn đoán & chẩn đoán đầy đủ trực tuyến
Nội dung của Hoa Kỳ và Canada
Có thể tìm kiếm và in
Thân thiện với thiết bị di động và máy tính bảng
Các vấn đề về Điều dưỡng Tiềm năng
Sử dụng chung cho mỗi chuyên khảo để cung cấp mô tả nhanh về thử nghiệm được dùng để làm gì, được trình bày bằng ngôn ngữ hàng ngày mà bệnh nhân có thể hiểu
Chuyên khảo tập trung vào những gì bạn cần làm trước, trong và sau mỗi xét nghiệm và test chẩn đoán, bao gồm
Hướng dẫn bệnh nhân
Chi tiết về an toàn bệnh nhân
Sự nhạy cảm với các vấn đề văn hóa và xã hội
Chuyên khảo chẩn đoán hình ảnh với giải thích lý do cho kết quả xét nghiệm
Thông tin sinh lý bệnh giải thích tại sao kết quả xét nghiệm tăng hoặc giảm
Phạm vi tham chiếu được thể hiện bằng cả đơn vị thông thường và đơn vị SI (với hệ số chuyển đổi đơn vị SI) và bao gồm các biến thể theo độ tuổi và giới tính cụ thể khi được chỉ định và các biến thể thông thường do các cân nhắc về văn hóa
Các yếu tố gây nhiễu, bao gồm thực phẩm, sản phẩm tự nhiên, thời gian xét nghiệm, xử lý mẫu bệnh phẩm, tình trạng bệnh nhân tiềm ẩn và thuốc có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Bao quát các xét nghiệm chẩn đoán và xét nghiệm cho các chuyên ngành, chẳng hạn như thai sản, theo dõi thuốc điều trị, dinh dưỡng và cảm giác
Tham khảo chéo xét nghiệm liên quan và xét nghiệm chẩn đoán trong mỗi chuyên khảo
Hệ thống cơ thể lâm sàng

CHI TIẾT SÁCH____
Davis’s Comprehensive Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests With Nursing Implications 7th Edition
by Anne M. Van Leeuwen MA BS MT (ASCP) (Author), Mickey L. Bladh RN MSN (Author)
Series: Davis’s Comprehensive Handbook of Laboratory & Diagnostic Tests With Nursing Implications
Paperback: 1804 pages
Publisher: F.A. Davis Company; 7 edition (January 11, 2018)
Language: English
ISBN-10: 0803659431

Tải sách: Định dạng sách: PDF, 1804 trang, 12 MB – Google Drive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *