Tập đầu tiên của tác phẩm toàn diện, gồm hai tập về stress oxy hóa trong bệnh phổi giới thiệu các cơ chế phân tử và vai trò của các chất oxy hóa trong sự tiến triển của các bệnh phổi khác nhau. Phổi của người và động vật đang bị đe dọa liên tục từ các chất oxy hóa từ nội sinh (ví dụ: trong các phản ứng trao đổi chất tại chỗ) hoặc các nguồn ngoại sinh (ví dụ như các chất gây ô nhiễm không khí). Hơn nữa, stress oxy hóa gây ra quá trình oxy hóa protein, DNA và lipid, từ đó tạo ra các sản phẩm trao đổi chất thứ cấp.
Cuốn sách bao gồm các phần, mỗi phần tập trung vào các khía cạnh khác nhau của các bệnh phổi qua trung gian oxy hóa. Vì vậy, nó là một nguồn tài liệu tham khảo duy nhất cho sinh viên sau đại học, các nhà nghiên cứu y sinh và cũng cho các bác sĩ lâm sàng quan tâm đến việc nghiên cứu và hiểu các bệnh phổi qua trung gian oxy hóa. Tập thứ hai sẽ kết hợp các khía cạnh khác của các bệnh phổi qua trung gian oxy hóa, bao gồm cả phòng ngừa và điều trị.

TRÍCH DẪN_
Oxidative Stress in Lung Diseases – Volume 1
Editors
Sajal Chakraborti
Tapati Chakraborti
Salil Kumar Das
Dhrubajyoti Chattopadhyay
Copyright 2019
Publisher
Springer Singapore
Copyright Holder
Springer Nature Singapore Pte Ltd.
eBook ISBN
978-981-13-8413-4
DOI
10.1007/978-981-13-8413-4
Hardcover ISBN
978-981-13-8412-7
Edition Number 1
Number of Pages
XX, 491

Tải Ebook: Định dạng PDF – 491 Trang – 12 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *