Sự BộC Lộ CủA THụ THể EGFR Và HER-2/NEU TRONG UNG THƯ BIểU MÔ TUYếN Bã Và UNG THƯ BIểU MÔ Tế BàO ĐáY ở MI MắT

Sự BộC Lộ CủA THụ THể EGFR Và HER-2/NEU TRONG UNG THƯ BIểU MÔ TUYếN Bã Và UNG THƯ BIểU MÔ Tế BàO ĐáY ở MI MắT

Sự BộC Lộ CủA THụ THể EGFR Và HER-2/NEU TRONG UNG THƯ BIểU MÔ TUYếN Bã Và UNG THƯ BIểU MÔ Tế BàO ĐáY ở MI MắT

HOÀNG ANH TUẤN, LÊ ĐÌNH HÒE, GRAZIELLA BELLONE
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ dương tính và sự phối hợp bộc lộ của các thụ thể EGFR và Her-2/neu trong UTBM tuyến bã và UTBM tế bào đáy ở mi mắt bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch.
Đối  tượng và  phương pháp  nghiên cứu: Một trăm linh tám trường hợp đã được khẳng định về mặt mô bệnh học là UTBM  tuyến  bã  hoặc  UTBM  tế  bào  đáy  ở  mi  mắt  được nhuộm  hóa  mô  miễn  dịch  với  các  thụ  thể  EGFR  và  Her-2/neu.
Kết quả: Tỷ lệ dương tính của EGFR trong UTBM tuyến bã, UTBM tế bào đáy là 55%, 57,3% và tỷ lệ dương tính của Her-2/neu  tương  ứng  là  65%  và  57,3%.  Có  37,5%  các trường  hợp  UTBM  tuyến  bã  cùng  bộc  lộ  dương  tính  với EGFR và Her-2/neu. Tỷ lệ này trong UTBM tế bào đáy là 38,3%. 
Kết  luận:  Kết  quả  nghiên  cứu  của  chúng  tôi  cho  thấy rằng sự bộc lộ của thụ  thể EGFR và Her-2/neu đều ở mức cao ở cả UTBM tuyến bã và UTBM tế bào đáy; đồng thời có sự phối hợp cùng bộc lộ EGFR và Her-2/neu ở trong hai loại ung thư trên

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment