Sử dụng chất trám bít hố rãnh răng trong phòng chống sâu răng

Sử dụng chất trám bít hố rãnh răng trong phòng chống sâu răng

Tên bài báo:Sử dụng chất trám bít hố rãnh răng trong phòng chống sâu răng

Tác giả:    Nguyễn Kim Ngọc, Hoàng Bình Minh

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1994    Số:    6    Tập:    310    Trang:    20-21

Tóm tắt:    

Lứa tuổi được ưu tiên trám bít hố rãnh răng (TBHRR) là trẻ em 6-7 tuổi và 12-13 tuổi. Từ tháng 5/1990 tiến hành TBHRR cho 35 học sinh (HS) lớp 2A và lô chứng gồm 35 HS lớp 2C trường Điện Biên. Kết quả sau 7 tháng theo dõi còn lại 34 HS và 33 HS ở lô chứng: bên răng trám có 8 răng bị bong chất trám, 1 răng bị sâu ở rãnh bên ngoài má; ở răng đối chứng có 2 răng sâu (S2) ở mặt nhai, 1 răng sâu rành bên ngoài má. Nên trám bít hố rãnh những răng hàm lớn vĩnh viễn mới mọc mà răng đó có nhiều hố rãnh sâu; chăt trám bít ngăn sâu răng bằng cơ học 2 răng số 6 hàm dưới (răng 36, 46), tổng cộng có 70 răng được trám sealant. Kết quả bên răng trám có 8 răng bị bong chất trám, 1 răng bị sâu ở rãnh bên ngoài má, ở răng đối chứng có 2 răng sâu (S2) ở mặt nhai, 1 răng sâu rãnh bên ngoài má. Qua các tài liệu nước ngoài cho thấy sau khi TBHRR cho HS, tỷ lệ sâu răng đã giảm từ 35-50% và chất trám bít có thể tồn tại trên mặt răng được 7-8 năm. Thời gian đó đủ để men răng các em cứng hơn nên không bị sâu răng.

Sử dụng chất trám bít hố rãnh răng trong phòng chống sâu răng

Leave a Comment