Sự hình thành kháng thể của thỏ được tiêm vacxin dại sản xuất tại Viện Vacxin

Sự hình thành kháng thể của thỏ được tiêm vacxin dại sản xuất tại Viện Vacxin

Tên bài báo:Sự hình thành kháng thể của thỏ được tiêm vacxin dại sản xuất tại Viện Vacxin

Tác giả:Nguyễn Kim Loan, Cao Quang Minh, Vũ Tấn Sơn
Tên tạp chí:Vệ sinh phòng dịch
Năm xuất bản:1995Số:1Tập:5Trang:59-62
Tóm tắt:
Mục đích: đánh giá chất lượng vacxin dại đông khô sản xuất tại Viện Vacxin thông qua sự hình thành kháng thể của thỏ với hai sơ đồ tiêm miễn dịch 6 mũi và 7 mũi vacxin dại. Vật liệu: vacxin dại đông khô, thỏ, chuột nhắt trắng, chủng CVS có hiệu giá LD50=50-5,5, huyết thanh kháng dại chuẩn địa phương có hiệu giá kháng thể 10 IU/ml. Phương pháp: Xác định hiệu giá kháng thể bằng phản ứng trung hòa dựa trên sự trung hòa một liều cố định của hiệu giá virut chủng thử thách với các độ pha loãng khác nhau của huyết thanh. Kết quả: Vacxin dại đông khô sản xuất tại viện vacxin Nha trang công hiệu đạt LD50 ≥ 1000, có khả năng kích thích tạo ra kháng thể trong máu thỏ và khi tiêm mũi bổ xung thứ 7 vào ngày thứ 30 đã tạo được hiệu giá kháng thể cao kéo dài hơn so với tiêm 6 mũi.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment