Sự quan tâm và tin nội dung lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá của nhân dân

Sự quan tâm và tin nội dung lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá của nhân dân

Tên bài báo:Sự quan tâm và tin nội dung lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá của nhân dân quận Lê Chân – Hải Phòng, năm 2004

Tác giả:    Khương Văn Duy, Đặng Thị Phương Loan

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2006    Số:    1    Tập:    534    Trang:    24-27

Tóm tắt:    Nghiên cứu trên 798 người dân từ 15 tuổi trở lên, sống tại quận Lê Chân, Hải Phòng. 70,2% số đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) quan tâm nhiều đến lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá. Lý do khiến các đối tượng hút thuốc lá không quan tâm đến lời cảnh báo là: chữ in quá nhỏ, vị trí khó đọc, lời cảnh báo trên các vỏ bao giống nhau và chỉ quan tâm đến hút thuốc chứ không quan tâm đến lời cảnh báo. 94,6% ĐTNC tin vào nội dung lới cảnh báo. Lý do không tin nội dung cảnh báo chủ yếu là nhiều người vẫn hút và các nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất. Trên 2/3 ĐTNC nhận xét nội dung lời cảnh báo chưa nói hết tác hại của thuốc lá và gần 1/2 cho rằng hình thức trình bày chưa gây ấn tượng và để gây ấn tượng cho người hút thì nội dung cảnh báo phải nói đúng mức độ tác hại của thuốc lá, chữ in to và in ở mặt chính của vỏ bao thuốc.

Sự quan tâm và tin nội dung lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá của nhân dân

Leave a Comment