SỬA CHỬA NIÊM MẠC ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ CÁC LIỆU PHÁP THỬ NGHIỆM

SỬA CHỬA NIÊM MẠC ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ CÁC LIỆU PHÁP THỬ NGHIỆM

SỬA CHỬA NIÊM MẠC ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ CÁC LIỆU PHÁP THỬ NGHIỆM  ( Gastrointestinal Mucosal Repair and Experimental Therapeutics (Frontiers of Gastrointestinal Research) )

Trong thập kỷ qua, những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong sự hiểu biết cơ chế tế bào và phân tử liên quan đến tổn thương và sửa chữa niêm mạc đường tiêu hóa . Những phát hiện này cung cấp cơ sở để xác định nguyên nhân và sinh bệnh học của các bệnh lý về ruột khác nhau liên quan đến tổn thương niêm mạc và phát triển các phương pháp điều trị mới. Hướng dẫn này được chia thành ba phần: phục hồi biểu mô, sửa chữa niêm mạc và làm lành vết loét, và các phương pháp điều trị thực nghiệm.

Phần đầu tiên nhấn mạnh việc phục hồi sớm nhanh chóng niêm mạc, tập trung vào vai trò của ma trận ngoại bào, bộ khung tế bào, cytokine, tín hiệu Ca2+ , polyamine, và protein kinase C /con đường DAG . Phần tiếp theo về các khía cạnh chữa bệnh niêm mạc mãn tính, tập trung vào vai trò của các gen đáp ứng phản ứng chính, sự hình thành mạch và các yếu tố tăng sinh mạch, tiểu cầu, và các cơ chế tái tạo tế bào sau khi bị thương trong những trường hợp đặc biệt. Phần cuối cùng khám phá các phương pháp điều trị mới.

SỬA CHỬA NIÊM MẠC ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ CÁC LIỆU PHÁP THỬ NGHIỆM

TÓM TẮT

Gastrointestinal Mucosal Repair and Experimental Therapeutics (Frontiers of Gastrointestinal Research)

C. H. Cho (Editor), J. Y. Wang (Editor)

Hardcover: 252 pages

Publisher: S Karger Pub (April 2002)

Language: English

ISBN-10: 3805573820

ISBN-13: 978-3805573825

Price: $268.00

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment