Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại Bênh viện Việt Đức giai đoạn 1998-2005

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại Bênh viện Việt Đức giai đoạn 1998-2005 Tuyến thượng thận (TTT) là tuyến nôi tiết, nằm sâu sau phúc mạc, nó có vai trò quan trọng đối với hoạt đông sống của cơ thể. Hormon của […]

Read More