Tài liệu chuyên ngành hồi sức

Tập hợp các bài giảng, bài báo cáo chuyên ngành hồi sức cấp cứu

ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI, AD SẼ GỬI LẠI TÀI LIỆU CHO BẠN QUA EMAIL SAU 5PH

1. Các nguyên lý cơ bản trong hồi sức và cấp cứu

2. Các thuốc dùng trong hồi sức tim phổi cao cấp

3. Catheter động mạch

4. Đánh giá mức độ nặng của bệnh

5.Hồi sinh hô hấp tuần hoàn

6.Hồi sinh hô hấp tuần hoàn tại bệnh viện

7. Hồi sinh tim phổi-bước tiến mới

8. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốc

9. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngưng hô hấp tuần hoàn

10. Hướng dẫn hồi sinh tim phổi 2015

11. Hướng dẫn tiếp cận bệnh nhân lâm sàng shock

12. Nhịp nhanh trên thất-sơ đồ xử trí

13. Những thay đổi quan trọng về hồi sinh và cấp cứu tim phổi

14. Phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện

15. Phân công nhiệm vụ trong hồi sinh tim phổi

16. Rung thất và nhịp nhanh thất mất mạch, Sơ đồ xử trí

17. Sơ đồ bố trí nhóm hồi sinh tim phổi

18. Sử dụng thuốc vận mạch trong hồi sức

19. Sử dụng thuốc vận mạch trong sốc

20. Tiếp cận lâm sàng một bệnh nhân shock

21.Tiêu chuẩn của một bác sĩ hồi sức

22. Xử trí cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn tại bệnh viện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *