TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC DẠNG HAI BÓ BẰNG GÂN CƠ BÁN GÂN VÀ GÂN CƠ THON GẬP BA

TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC DẠNG HAI BÓ BẰNG GÂN CƠ BÁN GÂN VÀ GÂN CƠ THON GẬP BA

 TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC DẠNG HAI BÓ BẰNG GÂN CƠ BÁN GÂN VÀ GÂN CƠ THON GẬP BA

Vũ Nhất Định*
TÓM TẮT
Từ 6  –  2013 đến 7-  2014, 74 bệnh nhân (BN) được tái tạo dây chằng chéo trước (DCCT) dạng 2 bó bằng gân cơ bán gân và gân cơ thon tự thân gập ba.
Nghiên  cứu  bao  gồm  66  nam,  8  nữ,  tuổi  trung  bình  31,1  (18  –  44  tuổi).  Tổn  thương  sụn chêm trong 12 BN, tổn thương sụn chêm ngoài  16 BN, tổn thương cả 2 sụn chêm 1 BN. 59/74 BN được đánh giá kết quả ở thời điểm > 3 tháng sau phẫu thuật (3 – 14 tháng).
Phẫu thuật tái tạo DCCT dạng 2 bó với 2 đường hầm đùi và 1 đường hầm chày, đường hầm đùi cho bó trước trong sâu 30 mm, đường hầm đùi  cho bó sau ngoài sâu 25 mm. Đường hầm chày được khoan với góc 45º. Mảnh ghép dây chằng được cố định bằng vít chèn sinh học.
Kết quả: dấu hiệu  ngăn kéo trước (-) ở 56/59  BN (94,92%), dấu  hiệu ngăn kéo trước (±) 3/59  BN  (5,08%);  dấu  hiệu  Lachman  (-)  58/59  BN  (98,31%),  dấu  hiệu  Lachman  (±)  1/59  BN (1,69%); dấu hiệu Lachman alternative (-) 58/59 BN (98,31%), dấu hiệu Lachman alternative (±) 1/59 BN (1,69%); dấu hiệu Pivot –  shift (-) 59/59 BN (100%). Kết quả theo thang điểm Lysholm, 57/59 BN (96,61%) đạt kết quả tốt và rất tốt, 2/59 BN (3,39%) đạt kết quả trung bình

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment