Tasman, Tâm thần học Toàn tập 4e

Tasman, Tâm thần học Toàn tập 4e

Tasman, Tâm thần học Toàn tập 4e.Với sự sửa đổi và cập nhật toàn diên, phiên bản thứ 4 của Giáo trình Tâm thần học Tasman phản ánh sự tiến bộ và phát triển trong lĩnh vực này. Với 132 chương tăng 5 chương mới so với phiên bản Tâm thần học Toàn tập 3e và hơn 400 người đóng góp, cuốn sách này là một trình bày thực sự toàn diện của chuyên nghành tâm thần học.

Sách được viết bởi các chuyên gia được đánh giá cao từ khắp nơi trên thế giới, sử dụng một cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm làm cho nó trở thành một nguồn tài nguyên không thể thiếu cho tất cả những người liên quan trong việc chăm sóc các bệnh nhân bị rối loạn tâm thần.
Đối với phiên bản mới này, phần cơ sở khoa học thần kinh về tâm thần học đã được sửa đổi hoàn toàn, với một đội ngũ tác giả mới và hai chuyên gia biên tập Jonathan Polan và Eric Kandel. Phần cuối cùng, các quần thể đặc biệt và thiết bị lâm sàng, giới thiệu các chương mới quan trọng về các chủ đề cấp bách nhất hiện nay, bao gồm vô gia cư, sự kiềm chế và tâm thần học lão khoa.

+ Bao trùm toàn bộ lĩnh vực tâm thần học, từ phân tâm học, dược lý học tâm thần và hình ảnh não, bao gồm các mối quan hệ gia đình, ảnh hưởng và thay đổi văn hóa, dịch tễ học, di truyền học và y học hành vi.
+ Các kịch bản lâm sàng mô tả thực hành lâm sàng hiện tại trong một thiết kế hấp dẫn.
+ Rất nhiều hình vẽ và bảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và hiểu trong suốt cuốn sách
+ So sánh DSM-IV-TR và ICD-10 ở từng tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu trong bối cảnh toàn cầu
+ Cây quyết định chẩn đoán và điều trị rất hữu ích cho cả người đọc mới và có kinh nghiệm
Tasman và cộng sự đã tạo ra một cuốn sách xuất sắc trong phiên bản thứ ba này về tâm thần học …. Đây là một cuốn giáo trình lý tưởng như một hướng dẫn và công cụ giảng dạy cho các nhà giáo dục, bác sĩ tâm thần ở mọi cấp độ. Đối với các học viên, đây là một tài liệu tham khảo toàn diện hàng đầu có sẵn trên thế giới trong lĩnh vực tâm thần học.

Product details
Hardcover: 2768 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 4 edition (March 30, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1118845471

Bây giờ trong một ấn bản thứ tư mới, Tâm thần vẫn là tài liệu tham khảo hàng đầu về tất cả các khía cạnh của thực hành hiện tại và những phát triển mới nhất trong tâm thần học.

Từ một nhóm các nhà biên tập và đóng góp chuyên gia quốc tế được công nhận, Tâm thần cung cấp một cái nhìn tổng quan thực sự toàn diện về toàn bộ lĩnh vực tâm thần trong 132 chương trong hai tập. Nó bao gồm hai phần mới, về thuốc tâm thần và chăm sóc hợp tác, và về tâm thần khẩn cấp, và so sánh Hướng dẫn chẩn đoán và thống kê (DSM-5) và Phân loại quốc tế về bệnh (ICD10) cho mọi rối loạn tâm thần.

Tasman, Tâm thần học Toàn tập 4e là một tài liệu tham khảo cần thiết cho các bác sĩ tâm thần trong thực hành lâm sàng và nghiên cứu lâm sàng, người dân trong đào tạo, và cho tất cả những người tham gia vào các rối loạn tâm thần điều trị.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment