Thăm dò Hình ảnh Các Bệnh lý của Lồng ngực 5e

Thăm dò Hình ảnh Các Bệnh lý của Lồng ngực 5e

Thăm dò Hình ảnh Các Bệnh lý của Lồng ngực 5e ( Imaging of Diseases of the Chest: Expert Consult – Online and Print, 5e )

Đây là một tham khảo lý tưởng cung cấp một hướng dẫn cập nhật và có thẩm quyền về các biểu hiện hình ảnh của các bệnh lý ở phổi, màng phổi và trung thất. X-Quang ngực và CT được lồng ghép cùng với các kỹ thuật hình ảnh khác, bao gồm MRI và PET khi thích hợp. Các biểu hiện lâm sàng và giải phẫu bệnh học của các bệnh bệnh khác nhau được cung cấp theo nhiều cấp độ chi tiết, bao quát hầu hết mọi bệnh lý thường gặp cũng như ít gặp và hiếm gặp.

+ Tham khảo một cửa, bao quát toàn diện về X-Quang ngực, cung cấp mọi thông tin mà một chuyên gia chẩn đoán hình ảnh cần biết

+ Trình bày rõ ràng ngắn gọn bởi đội ngũ 4 chuyên gia hàng đầu được quốc tế công nhận. Tránh sự lặp lại, không nhất quán như những cuốn sách nhiều tác giả khác

+ Bao quát đa phương thức lồng ghép trong mỗi chương. Tất cả các phương thức chẩn đoán hình ảnh có thể áp dụng được được đề cập trong mối liên hệ với lâm sàng, theo cách thức hữu ích cho chẩn đoán

+ Xấp xỉ 3000 hình ảnh chất lượng cao kích thước lớn. Cung cấp một hướng dẫn trực quan để giải thích và chẩn đoán

+ Bao quát tất cả mọi rối loạn từ thường gặp đến hiếm gặp. Cung cấp cho người dùng một tham khảo tất cả trong một, không cần đến việc tìm kiếm bất cứ tham khảo nào khác cùng chủ đề

+ Truy cập đầy đủ văn bản trực tuyến và tải về ngần hàng hình ảnh qua tiêu đề Chuyên gia cố vấn

+ Tr cập phiên bản mới nhất của từ điển thuật ngữ chẩn đoán hình ảnh của Fleischner

+ Các hình ảnh minh họa hoàn toàn mới để minh họa các kỹ thuật thăm dò hình ảnh chức năng, nhiều trong số các kỹ thuật hình ảnh mới có thể cung cấp chức năng như một thông tin về giải phẫu

+ Các tổng quan, bảng tóm tắt, từ khóa và nội dung chính được sử dụng để làm cho nội dung quan trọng được nhấn mạnh

+ Giới thiệu một màu sắc mới ở hộp tóm tắt để làm nổi bật các thông tin chìa khóa

+ Các lời khuyên thực tế trong việc nhận dạng các biến thể giải phẫu và các yếu tố gây nhiễu nhằm mục đích tránh các cạm bẫy trong chẩn đoán. Nhiều chẩn đoán sai là kết quả của những lỗi cơ bản trong việc liên hệ các thay đổi giải phẫu trên ảnh quét với các quá trình bệnh lý đằng sau nó.

+ Các kỹ thuật mới nhất trong CT, MRI và PET trong mối liên hệ với các bệnh lý lồng ngực của chúng

+ Nhấn mạnh phần chi phí-hiệu quả bằng cách phân tích phương thức CĐHA nào là hữu ích còn cái nào thì không có giá trị chẩn đoán trong từng trường hợp

+ Cập nhật và mở rộng các chương về COPD, Bệnh phổi lan tỏa và bệnh lý phế nang…

Thăm dò Hình ảnh Các Bệnh lý của Lồng ngực 5e

TÓM TẮT

Imaging of Diseases of the Chest: Expert Consult – Online and Print, 5e

David M. Hansell, David A. Lynch, H. Page McAdams, Alexander A. Bankier

Price: $267.11

Hardcover: 1208 pages

Publisher: Mosby; 5 edition (December 29, 2009)

Language: English

ISBN-10: 0723434964

ISBN-13: 978-0723434962

Product Dimensions: 8.7 x 2.2 x 11.1 inches

Shipping Weight: 8.2 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment