Cuốn sách về di truyền học lâm sàng và genomics này bao gồm nhiều cách tiếp cận thông thường, các tiêu chuẩn và định nghĩa hữu ích, đề xuất cho thử nghiệm thích hợp và tài liệu tham khảo tuyệt vời.
Nó được thiết kế để cung cấp một hướng dẫn cơ bản cho tư vấn lâm sàng, cho bệnh nhân ngoại trú hoặc ở phòng bệnh, và dự định sẽ được sử dụng với các nguồn dữ liệu, tài nguyên web và văn bản khác. Các trang trống được phân phối trong toàn bộ cuốn sách để cho phép người đọc cập nhật và cá nhân hóa bản sao với các ghi chú từ các tạp chí, hướng dẫn, hội thảo và bài giảng hiện tại.
Thực tập sinh di truyền y học, nội trú và nghiên cứu sinh sẽ thấy cuốn sách này cực kỳ hữu ích; nhà di truyền học lâm sàng trưởng thành và có kinh nghiệm cũng sẽ thấy nó hữu ích và được biên soạn một cách cẩn thận và chu đáo.

TRÍCH DẪN____
Oxford Desk Reference: Clinical Genetics and Genomics 2nd edition
Author(s): Helen Valerie Firth, Jane Alison Hurst
Series: Oxford Desk Reference Series
Publisher: Oxford University Press
Year: 2017 Edition: 2
Language: English Pages (bibliotech): 936935
ISBN: 0199557500, 9780199557509, 0192519832, 9780192519832

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 936 – Dung lượng 90 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *