Thở máy căn bản – HOOMAN POOR – Basics Of Mechanical Ventilation [Sách Dịch]

Người Dịch: BS. Đ ặng Thanh Tu ấn – BV Nhi Đồng

Thở máy căn bản – Basics Of Mechanical Ventilation

Chương 1:

CƠ HỌC HÔ HẤP

Hiểu về thở máy phải bắt đầu bằng việc xem xét sinh lý và cơ học của nhịp thở tự nhiên bình thường. Thở tự nhiên được định nghĩa là sự di chuyển của không khí vào và ra khỏi phổi do kết quả của công việc được thực hiện bởi cơ hô hấp của người đó.

Thông khí áp lực dương, mặt khác, được định nghĩa là sự di chuyển của không khí vào phổi bằng cách áp dụng áp lực dương vào đường thở thông qua ống nội khí quản, ống mở khí quản hoặc mặt nạ không xâm lấn.

Thể tích phổi

Phổi nằm trong một khoang ngực được bao quanh bởi thành ngực. Khoang ảo giữa phổi và thành ngực được gọi là khoang màng phổi. Phổi, bao gồm các mô đàn hồi, có xu hướng co vào bên trong, và thành ngực có xu hướng hướng
ra ngoài. Nếu phổi được lấy ra khỏi khoang ngực và không còn bị ảnh hưởng bởi thành ngực hay khoang màng phổi, chúng sẽ xẹp như một quả bóng xì hơi.

Tương tự như vậy, loại bỏ phổi khỏi khoang ngực sẽ khiến thành ngực, không còn bị ảnh hưởng bởi phổi hoặc khoang màng phổi, đi ra ngoài. Sự cân bằng đạt được giữa tính đàn hồi của phổi hướng vào trong và tính đàn hồi của
thành ngực hướng ra bên ngoài xác định thể tích phổi khi thở ra. Do sự kết hợp của phổi và thành ngực, áp lực trong khoang màng phổi, được gọi là áp lực màng phổi (Ppl, pleural pressure), nhỏ hơn áp lực khí quyển khi thở ra. Áp lực màng phổi dưới khí quyển này ngăn không cho thành ngực hướng ra ngoài và phổi không bị xẹp xuống….

DOWNLOAD SÁCH

Một lần nữa cảm ơn BS, Cảm ơn thầy Đ ặng Thanh Tu ấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *