THOMAS CARLSTEDT, TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

THOMAS CARLSTEDT, TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

THOMAS CARLSTEDT, TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH TRUNG ƯƠNG.Cuốn sách này trình bày các chiến lược phẫu thuật để sửa chữa rễ tủy sống và chấn thương tủy sống theo sau chấn thương co kéo nghiêm trọng đám rối thần kinh cánh tay và thắt lưng cùng. 

Nền tảng khoa học của kỹ thuật phẫu thuật mới mẻ này được mô tả, và các quy trình  chăm sóc giảm nhẹ đương đại cũng như đánh giá lâm sàng và hỗ trợ được đưa ra cùng với mô tả tỉ mỉ về kết quả chức năng của phẫu thuật. 

Sách cũng bao gồm các nghiên cứu dẫn chứng cho các ứng dụng tiên phong của tác giả trong kỹ thuật phẫu thuật này vào các tình huống lâm sàng, cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về công trình của tác giả – một nhà khoa học cơ bản hàng đầu thế giới và cũng là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh xuất sắc. 

Đó là một cuộc hành trình từ những ý tưởng sinh ra trong phòng thí nghiệm đến ứng dụng thành công cho một vấn đề khó của con người liên quan đến sự mất chức năng và cơn đau dữ dội từ một loại tổn thương tủy sống. Bước đầu tiên dẫn đến việc điều trị các chấn thương và tàn phá cột sống nghiêm trọng đã được thực hiện và được mô tả trong cuốn sách này.

THOMAS CARLSTEDT, TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

TRÍCH DẪN

Central Nerve Plexus Injury

Thomas Carlstedt

Price : $110.83

Hardcover: 192 pages

Publisher: Imperial College Press (June 20, 2007)

Language: English

THOMAS CARLSTEDT, TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Leave a Comment