Thực hành kê đơn căn bản

Thực hành kê đơn căn bản

Thực hành kê đơn căn bản là một giáo trình quan trọng tập trung vào việc thực hành kê đơn dựa trên tình huống lâm sàng. Nó được thiết kế đặc biệt để giúp các bác sĩ trẻ hoạt động trong lĩnh vực lâm sàng, điều trị bệnh nhân và trong cộng đồng, cũng như các sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp.

Sử dụng định dạng có thể truy cập được, Thực hành kê đơn căn bản thể hiện cách quản lý các tình trạng bệnh lý thông thường và giải thích logic đằng sau mỗi quyết định. Nó cũng nhấn mạnh những sai lầm phổ biến dẫn đến các sai sót về thuốc, và nêu bật các loại thuốc có thể gây hại trong những tình huống nhất định. Được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong các bệnh viện, nó phác thảo cách quản lý đúng các điều kiện, cũng như làm nổi bật các thử nghiệm điển hình của một bác sĩ cơ sở.

Thực hành kê đơn thiết yếu:

• Bao gồm một loạt các phương pháp học tập trong mỗi chương bao gồm: các chủ đề chính, mục tiêu học tập, các nghiên cứu điển hình, danh sách kiểm tra THUỐC, “Top-Tips”, tư vấn về hướng dẫn và bằng chứng, và các điểm học tập chính
Sử dụng lịch sử bệnh nhân để thiết lập và tăng cường sự nhấn mạnh về lâm sàng
• Cung cấp các ví dụ về biểu đồ thuốc hoàn chỉnh trong toàn bộ, cũng có trên mạng
• Là người bạn đồng hành lý tưởng cho việc chuẩn bị kê toa an toàn (PSA)
• Bao gồm một trang web đồng hành tại www.luanvanyhoc.com cung cấp các MCQs và danh sách tải về và bảng xếp hạng thuốc.

TRÍCH DẪN
Essential Practical Prescribing (Essentials) 1st Edition
by Georgia Woodfield (Author), Benedict Lyle Phillips (Author), Victoria Taylor (Author), Amy Hawkins (Author), Andrew Stanton (Author)
Series: Essentials
Paperback: 496 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (June 13, 2016)
Language: English

Thực hành kê đơn căn bản

Leave a Comment