THỰC HÀNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ

THỰC HÀNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ

THỰC HÀNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ.Sự hấp dẫn của phẫu thuật thẩm mỹ nằm ở phạm vi áp dụng rộng lớn của nó, và vô số các phương pháp tiếp cận cho mọi tình huống lâm sàng. Tuy nhiên, các khía cạnh phức tạp và tinh tế của phẫu thuật thẩm mỹ làm cho việc học tập và giảng dạy đặc biệt là một thách thức không hề dễ chịu ngay cả đối với các nước có nền Y tế tiên tiến hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ.

Hiện nay có tồn tại một số rất ít các cuốn atlas và các văn bản về chủ đề này, và cũng chỉ có một vài tài liệu tham khảo nhỏ gọn, giá cả phải chăng, và cập nhật, trong khi vẫn tập trung vào tính thực tế, thực hành phẫu thuật thẩm mỹ hàng ngày.

Mục đích của cuốn sách Phẫu thuật thẩm mỹ thực hành là để cung cấp một hướng dẫn phẫu thuật thẩm mỹ như cách nó được thực hiện tại các trung tâm giảng dạy và học tập Y khoa. Nó được viết với trọng tâm hướng đến các bác sĩ Nội trú và nghiên cứu sinh chuyên nghành phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình.

Đây là ý định của cuốn sách này, tuy nhiên sách chắc chắn cũng hữu ích cho các bác sĩ phẫu thuật tổng quát và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Nhiều trong số các chương, chẳng hạn như khái niệm cơ bản trong việc sửa chữa vết thương và băng bó cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các chuyên ngành phẫu thuật.

Hơn 75 tác giả đã đóng góp nội dung cho cuốn sách, nhiều người trong số họ được xem là một trong những nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực tương ứng. Mỗi chương đều được biên soạn ngắn gọn và tập trung vào các khía cạnh thực tiễn của chủ đề. Các quy trình thực hành lỗi thời phần lớn bị bỏ qua.

THỰC HÀNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ

TÓM TẮT

Practical Plastic Surgery

Zol B. Kryger, M.D., Mark Sisco, M.D., Division of Plastic Surgery, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, US.

Paperback: 668 pages

Publisher: Landes Bioscience, Inc.;

1st edition (August 30, 2007)

Language: English

ISBN-10: 1570596964

ISBN-13: 978-1570596964

THỰC HÀNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Leave a Comment