THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ BẮC PHONG, HUYỆN CAO PHONG, HỊA BÌNH NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ BẮC PHONG, HUYỆN CAO PHONG, HỊA BÌNH NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ BẮC PHONG, HUYỆN CAO PHONG, HÒA BÌNH NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG (2)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA: KHOA HỌC SỨC KHỎE BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG BÙI XUÂN TIẾN THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ BẮC PHONG, HUYỆN CAO PHONG, HỊA BÌNH NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ: 8720701 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Đức Sơn (3)LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân cịn có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy TS Nguyễn Đức Sơn Thầy PGS.TS Đào Xuân Vinh người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho hoàn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa Y tế công cộng khoa sau đại học Đại học Thăng Long tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến UBND xã Bắc Phong, Trung tâm Y tế huyện Cao Phong không ngừng hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Học viên thực (4)ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Học viên thực (5)DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BKLN Bệnh không lây nhiễm BMI: Body Mass Index (Chỉ số khối thể) ĐTĐ Đái tháo đường ĐV: Động vật HA: Huyết áp HAMT: Huyết áp mục tiêu HATB: Huyết áp trung bình HATT: Huyết áp tâm thu HATTr: Huyết áp tâm trương ISH: International Society of Hypertension (Hiệp hội tăng huyết áp quốc tế) NCD Non-communicable disease (Bệnh không lây nhiễm) NMCT: Nhồi máu tim QALY Quality-Adjusted Life-Year (Số năm sống điều chỉnh theo bệnh tật) TGMB: Thời gian mắc bệnh THA: Tăng huyết áp THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông TTYT: Trung tâm Y tế TYT: Trạm y tế WHO: World Health Organization (Tổ chức y tế giới) YTLQ Yếu tố liên quan (6)iv MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1:TỔNG QUAN 1.1 Một số định nghĩa khái niệm 1.1.1 Huyết áp Huyết áp động mạch 1.1.2 Tăng huyết áp 1.2 Thực trạng bệnh tăng huyết áp giới Việt Nam 14 1.2.1 Thực trạng tăng huyết áp giới 14 1.2.2 Thực trạng bệnh tăng huyết áp người cao tuổi Việt Nam 17 1.3 Các yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp 20 1.3.1 Tuổi 20 1.3.2 Giới 21 1.3.3 Béo phì 21 1.3.4 Ăn nhiều muối 22 1.3.5 Ăn nhiều chất béo 23 1.3.6 Ăn thiếu chất xơ 23 1.3.7 Hút thuốc 24 1.3.8 Thói quen uống rượu 25 1.3.9 Ít hoạt động thể lực 26 1.3.10 Trình độ học vấn 27 1.4 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu 28 1.5 Khung lý thuyết nghiên cứu 30 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 31 2.1.3 Thời gian nghiên cứu: 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 (7)2.2.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 31 2.3 Biến số, số nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá 32 2.3.1 Các biến số số nghiên cứu 32 2.3.2 Tiêu chuẩn đánh giá 34 2.4 Phương pháp thu thập thông tin 36 2.4.1 Công cụ thu thập thông tin 36 2.4.2 Kỹ thuật thu thập thông tin 36 2.4.3 Quy trình thu thập thông tin sơ đồ nghiên cứu 38 2.5 Phân tích xử lý số liệu 41 2.6 Sai số biện pháp khống chế sai số 41 2.6.1 Sai số 41 2.6.2 Biện pháp khống chế sai số 41 2.7 Đạo đức nghiên cứu 42 2.8 Hạn chế đề tài 42 Chương 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 43 3.2 Thực trạng THA người cao tuổi xã Bắc Phong 48 3.3 Một số yếu tố liên quan đến THA 53 Chương 4:BÀN LUẬN 59 4.1 Về thực trạng bệnh THA người cao tuổi xã Bắc Phong huyện Cao phong tỉnh Hịa Bình năm 2020 59 4.2 Một số yếu tố liên quan đến THA 63 KẾT LUẬN 70 KHUYẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 1: 79 (8)vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại tăng huyết áp theo JNC VI Bảng 1.2 Phân loại tăng huyết áp theo WHO/ISH 1999 Bảng Các biến số số nghiên cứu 32 Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi (n=460) 43 Bảng 3.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo dân tộc (n=460) 44 Bảng 3.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp trước nghỉ hưu (n=460) 44 Bảng 3.4 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo công việc (n=460) 45 Bảng 3.5 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn (n=460) 45 Bảng 3.6 Phân bố số BMI theo giới tính (n=460) 46 Bảng 3.7 Phân bố số BMI theo nhóm tuổi (n=460) 46 Bảng 3.8 Phân bố tỷ số VB/VM (WHR) theo giới (n=460) 47 Bảng 3.9 Phân bố tỷ số VB/VM (WHR) theo nhóm tuổi (n=460) 47 Bảng 3.10 Phân bố đối tượng theo số nhân trắc giới tính (n=460) 48 Bảng 3.11 Thực trạng THA người cao tuổi xã Bắc Phong (n=460) 48 Bảng 3.12 Phân bố tỷ lệ THA theo giới tính (n=460) 49 Bảng 3.13 Phân bố đặc điểm tăng huyết áp theo giới tính (n=460) 50 Bảng 3.14 Phân bố THA theo nhóm tuổi (n = 460) (n=460) 50 Bảng 3.15 Phân bố THA theo nghề nghiệp trước nghỉ hưu (n=460) 51 Bảng 3.16 Phân bố THA theo công việc (n= 460) 51 Bảng 3.17 Phân bố THA theo trình độ học vấn (n = 460) 52 Bảng 3.18 Mối liên quan giới tính tình trạng bệnh tăng huyết áp đối tượng nghiên cứu (n=460) 53 Bảng 3.19 Mối liên quan nhóm tuổi với THA (n=460) 54 Bảng 3.20 Mối liên quan nghề nghiệp tình trạng bệnh tăng huyết áp đối tượng nghiên cứu (n=460) 54 (9)Bảng 3.22 Mối liên quan thói quen hút thuốc với tình trạng huyết áp (n=460) 55 Bảng 3.23 Mối liên quan thói quen ăn mặn với THA (n=460) 56 Bảng 3.24 Mối liên quan thói quen thường xuyên uống rượu bia với THA (n=460) 56 Bảng 3.25 Mối liên quan thói quen ăn thức ăn có nhiều mỡ động vật với THA (n=460) 57 Bảng 3.26 Mối liên quan thói quen thường xuyên vận động thể lực với THA (n=460) 57 Bảng 3.27 Mối liên quan tiền sử gia đình với THA (n=460) 58 DANH MỤC BIỂU ĐỒ (10)1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong vài thập niên gần đây, với tiến vượt bậc khoa học nhiều lĩnh vực, người ta chứng kiến gia tăng nhanh dân số già tuổi thọ ngày cao Sự gia tăng nhanh dân số già mối quan tâm chung nước phát triển nước phá triển đặt hàng loạt vấn đề cần giải thuộc nhiều lĩnh vực xã hội, kinh tế, y tế … Người cao tuổi người từ 60 tuổi trở lên Người cao tuổi thường có bệnh mạn tính, tăng huyết áp bệnh mạn tính phổ biến giới, tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp cộng đồng ngày gia tăng, đặc biệt nước phát triển, có Việt Nam Bên cạnh Việt Nam số quốc gia già hóa dân số nhanh khu vực Trong năm 2013 tỷ lệ người cao tuổi lên tới 10,5% tổng dân số [12] Các nghiên cứu giới Việt Nam cho thấy tình hình tăng huyết áp người cao tuổi vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, ảnh hưởng đến chất lượng sống người cao tuổi Theo Nghiên cứu Hoàng Phương Thủy năm 2016 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp người cao tuổi (≥ 60 tuổi) chiếm 51,29 % [34], Nguyễn Thanh Ngọc năm 2007 cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp người cao tuổi chiếm 37,6% nam giới cao tuổi có tỷ lệ tăng huyết áp cao nữ giới cao tuổi [19] (11)có 7,2% (0,9 triệu người) bị tăng huyết áp không điều trị; có 69,0% (8,1% triệu người) bị tăng huyết áp chưa kiểm soát [41] Xã Bắc Phong xã thuộc huyện miền núi Cao Phong, tỉnh Hòa Bình Tại đời sống kinh tế người dân cịn gặp nhiều khó khăn, chương trình thực phòng chống Tăng huyết áp triển khai song hiệu cịn chưa cao Vì vậy, số câu hỏi Thực trạng bệnh tăng huyết áp người cao tuổi xã Bắc Phong huyện Cao Phong tỉnh Hịa Bình nào? Có yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp người dân đây?…Để trả lời câu hỏi nhằm cung cấp chứng cho nhà quản lý y tế địa phương thực trạng tăng huyết áp người cao tuổi đưa khuyến cáo ban đầu việc kiểm sốt huyết áp, chúng tơi tiến hành nghiên cứu về: “Thực trạng bệnh tăng huyết áp người cao tuổi xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình năm 2020 số yếu tố liên quan” với mục tiêu: Mục tiêu 1: Mô tả thực trạng bệnh Tăng huyết áp người cao tuổi xã Bắc Phong – Huyện Cao Phong, tỉnh Hịa Bình năm 2020.

https://thuvieny.com/thuc-trang-benh-tang-huyet-ap-o-nguoi-cao-tuoi-tai-xa-bac-phong-huyen-cao-phong/

Leave a Comment