THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG NĂM 2020

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG NĂM 2020

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG NĂM 2020
Học viên: Nguyễn Thị Trúc Ly
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.Phạm Việt Cường
Thiếu hoạt động thể lực (HĐTL) là một vấn đề sức khỏe công cộng, thiếu hoạt động thể lực có thể là một nguyên nhân gây ra các bệnh béo phì, và liên quan đến nhiều bệnh không truyền nhiễm khác. Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) và các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm đã đưa ra khuyến cáo về mức độ hoạt động thể lực mà một người trưởng thành cần phải đạt. Tại Việt Nam các chiến lược để nâng cao các hoạt động thể lực của người trưởng thành cũng đã được đưa ra và thực hiện, tuy nhiên các kết quả chưa được như kỳ vọng. Nghiên cứu “Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế An Giang năm 2020” nhằm thu thập thêm các bằng chứng về hoạt động thể lực của sinh viên tại An Giang năm 2020.
Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng trong nghiên cứu bao gồm 322 sinh viên đang học hệ cao đẳng chính quy từ năm nhất đến năm ba đang theo học tại Trường. Đối tượng nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên trong các SV đang theo học tại Trường. Các SV đã hoàn thành bảng câu hỏi về HĐTL và các yếu tố liên quan với HĐLT. Số liệu được tổng hợp và phân tích theo các mục tiêu của đề tài.
Kết quả nghiên cứu cho thấy 54.7% SV thiếu HĐTL. Trong đó nam chiếm tỷ lệ là 42.4% và nữ là 59.6%. Các mức HĐTL cao 24.2%, mức HĐTL trung bình 21.1%, mức HĐTL thấp 54.7%. Nghiên cứu cũng cho thấy nhận thức của SV đối với HĐTL là tốt, SV có nhận thức rất rõ về lợi ích của HĐTL đối với sức khỏe và tác hại khi thiếu HĐTL tỷ lệ đồng ý và rất đồng ý là rất cao với các câu hỏi: Thiếu HĐTL dẫn đến nguy cơ mắc bệnh có tỷ lệ hiểu biết là 86%. HĐTL mang lại lợi ích cho cơ thể có tỷ lệ hiểu biết là 95.7%. HĐTL phòng một số bệnh là có tỷ lệ hiểu biết là 96.3%. HĐTL làm giảm căng thẳng có hiểu biết là 90.1%. HĐTL kiểm soát trọng lượng cơ thể có tỷ lệ hiểu biết là 90.7%. Tuy nhiên trong nghiên cứu này chưa có bằng chứng để xác định mối liên hệ về nhận thức với HĐTL của SV. Hầu hết SV cho rằng những rào cản như HĐTL là quá sức tỷ lệ không đồng tình là (71.7%), HĐTL gây mệt mỏi là (73.6%), HĐTL sợ chấn thương là (73%). Mất nhiều tiền khi tập luyện là (67.1%). Một số yếu tố liên quan đến thiếu HĐTL của SV trường Cao đẳng Y tế An Giang được xác định gồm có: Giới tính, năm học, nơi tập luyện xa nơi ở, chương trình thể dục nhà trường không thu hút.
Nghiên cứu cũng đã đưa ra các khuyến nghị cho nhà trường và cho SV về việc nâng cao các hoạt động thể lực cho SV như đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, mô hình sinh hoạt ngoại khóa lồng ghép nâng cao nhận thức về HĐTL trong SV.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment