Thực trạng nguồn nhân lực Bác Sĩ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk hiện nay,khó khăn và giải pháp

Thực trạng nguồn nhân lực Bác Sĩ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk hiện nay,khó khăn và giải pháp

Thực trạng nguồn nhân lực Bác Sĩ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk hiện nay,khó khăn và giải pháp

NGUYỄN ĐẠI PHONG, BVĐK ĐắK Lak
LƯƠNG NGỌC KHUÊ, Bộ y tế
ĐÀM KHẢI HOÀN, Trường ĐHYD Thái Nguyên
ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay toàn ngành y tế Đắk Lắk  có 5.509 cán bộ, viên chức, trong đó có 1008 Bác sĩ, có 30,3% đạt trình độ sau đại học, tỉ lệ BS/ 10.000 dân là 5,5. Trong những năm qua, ngành Y tế Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn và thu được nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của đồng bào các dân tộc  trong  tỉnh.  Trình  độ  chuyên  môn  của  cán  bộ  y  tế được nâng cao so với các tỉnh lân cận, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được đẩy mạnh. Tại các tuyến y tế từ tỉnh đến cơ sở, các cơ sở khám chữa bệnh và dự phòng  cũng  như  khối  quản  lý  hành  chính,  tất  cả  đều thiếu  BS,  Dược  sĩ  đại  học  nhất  là  các  huyện  xã  vùng sâu  vùng  xa.  Trong  giai  đoạn  hiện  nay,  nhu  cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng tăng cao, để đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi phải có một đội ngũ BS đủ về số lượng,  đảm  bảo  chất  lượng,  vì  vậy  vấn  đề  phát  triển nguồn nhân lực BS ngày càng trở thành vấn đề thời sự nóng  bỏng,  cần  được  quan  tâm  giải  quyết.  Chính  vì những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài với các mục tiêu  sau:  1)  Mô  tả  thực  trạng  nguồn  nhân  lực  Bác  sĩ ngành y tế Đắk Lắk  năm 2011.  2)  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực Bác sĩ  ngành y tế từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện nguồn nhân lực Bác sĩ của tỉnh Đắk Lắk

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment