Thực trạng sử dụng rượu bia và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường cao đẳng y dược Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020

Thực trạng sử dụng rượu bia và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường cao đẳng y dược Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020

Thực trạng sử dụng rượu bia và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường cao đẳng y dược Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020.– Mô tả thực trạng sử dụng rượu bia của sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. – Phân tích một số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia của sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.Chính vì vậy, tôi muốn thực hiện nghiên cứu “Thực trạng sử dụng rượu bia và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức năm 2020” sử dụng bộ công cụ AUDIT với [r] (1) -* – CAO THỊ VÂN THỰC TRẠNG SỬ DỤNG RƯỢU BIA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y TẾ CÔNG CỘNG (2) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG -* – CAO THỊ VÂN THỰC TRẠNG SỬ DỤNG RƯỢU BIA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Y tế Công cộng Mã số: 8720701 Người hướng dẫn khoa học: TS.BS VÕ THỊ KIM ANH (3)LỜI CẢM ƠN Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, Bộ môn Y tế công cộng các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thăng Long trang bị kiến thức cho trong trình học tập, nghiên cứu trường để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS.BS Võ Thị Kim Anh người tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu, dẫn vô quan trọng suốt trình học tập và thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức, phịng Cơng tác Học sinh – Sinh viên tập thể cán Khoa điều dưỡng đã tạo điều kiện cho tơi q trình thu thập số liệu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè, người bên tôi, động viên, chia sẻ, dành cho điều kiện tốt để yên tâm học tập nghiên cứu TPHCM, ngày 28 tháng 11 năm 2020 Học viên (4)LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: – Phịng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Thăng Long – Bộ môn Y tế công cộng Trường Đại học Thăng Long – Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Tên là: Cao Thị Vân – Học viên lớp Cao học YTCC K7, chuyên ngành Y tế công cộng Trường Đại học Thăng Long Tôi xin cam đoan: – Đây luận văn thực hướng dẫn TS BS Võ Thị Kim Anh – Các số liệu luận văn trực tiếp thu thập kết trình bày luận văn hồn tồn trung thực, xác, chưa có cơng bố hình thức Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP HCM,ngày 28 tháng 11 năm 2020 Học viên (5)MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan sử dụng rượu bia 1.2 Tình hình sử dụng rượu bia số yếu tố liên quan sinh viên qua nghiên cứu giới Việt Nam 12 1.3 Giới thiệu thang đo AUDIT 15 1.4 Sơ lược địa bàn nghiên cứu 17 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tượng nghiên cứu 19 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 2.3 Thiết kế nghiên cứu 19 2.4 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu 19 2.5 Phương pháp thu thập số liệu 21 2.6 Các biến số, số nghiên cứu 26 2.7 Tiêu chuẩn đánh giá sử dụng nghiên cứu 29 2.8 Phương pháp phân tích số liệu 30 2.9 Sai số biện pháp khắc phục 31 2.10 Đạo đức nghiên cứu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 33 3.2 Tỷ lệ sử dụng rượu bia số dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến hậu sử dụng rượu bia sinh viên 36 3.3 Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ sử dụng rượu bia sinh viên 47 (6)Đức năm 2020 55 4.2 Một số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia sinh viên 62 4.3 Hạn chế nghiên cứu 66 KẾT LUẬN 67 (7)DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ĐVR: Đơn vị rượu KTC: Khoảng tin cậy SDRB: Sử dụng rượu bia TCYTTG: Tổ chức y tế giới THCS: Trung học sở TIẾNG ANH AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test (Thang đo mức độ sử dụng rượu bia) CDC: Center for Disease Control and Prevention (Trung tâm kiểm sốt phịng ngừa dịch bệnh) DSM.IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (Hiệp hội tâm thần Hoa Kỳ) FAS: Fetal Alcohol Syndrom (Hội chứng rượu bào thai) FASDs: Fetal Alcohol Spectrum Disorders (Hội chứng rối loạn phổ rượu thai nhi) GDP: Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) HED: Heavy episodic drinking (Uống chén) HIV: Human Immunodeficiency Virus (Virus gây suy giảm miễn dịch) NIAAA: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Viện nghiên cứu Quốc gia lạm dụng nghiện rượu Hoa Kỳ) (8)DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng mẫu cần lấy khóa 21 Bảng 2.2 Các biến số nghiên cứu 26 Bảng 3.1 Một số đặc điểm dân số xã hội đối tượng nghiên cứu 33 Bảng 3.2 Một số đặc điểm gia đình, bạn bè sinh viên 35 Bảng 3.3 Mức độ sử dụng rượu bia sinh viên 37 Bảng 3.4 Tần suất lượng sử dụng rượu bia sinh viên 38 Bảng 3.5 Một số lý sử dụng rượu bia sinh viên 39 Bảng 3.6 Nhóm biểu thể chất 40 Bảng 3.7 Biểu lái xe 42 Bảng 3.8 Biểu liên quan đến học tập 43 Bảng 3.9 Biểu liên quan đến quy định, luật pháp 44 Bảng 3.10 Biểu liên quan đến bạo lực 45 Bảng 3.11 Nhóm biểu khác 45 Bảng 3.12 Mỗi liên quan môt số đặc điểm dân số xã hội liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia sinh viên 47 Bảng 3.13 Nghề nghiệp tình trạng nhân bố mẹ liên quan đến tỷ lệ sử dụng rượu bia 48 Bảng 3.14 Một số đặc điểm gia đình liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia sinh viên 49 (9)DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình mối liên hệ nhân việc tiêu thụ rượu bia hậu quả sức khỏe 11 Hình 1.2 Lượng tiêu thụ rượu trung bình quốc gia vào năm 2017 % thay đổi so với năm 2010 12 Hình 1.3 Khung lý thuyết nghiên cứu 18 Hình 3.1 Tỷ lệ sinh viên sử dụng rượu bia 36 (10)ĐẶT VẤN ĐỀ Lạm dụng rượu bia có nhiều tác hại sức khỏe Theo báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), yếu tố nguy 200 loại bệnh tật chấn thương bệnh xơ gan, viêm tụy, rối loạn tâm thần, hội chứng ngộ độc rượu thai nhi phụ nữ mang thai [61] Năm 2011, ước tính có khoảng 2,5 triệu ca tử vong năm liên quan đến rượu bia, số tăng lên 3,3 triệu năm 2012, chiếm tỷ lệ 5,9% tổng số ca tử vong 5,1% gánh nặng bệnh tật toàn giới [61] Năm 2014, có khoảng 76 triệu người rối loạn tâm thần sử dụng rượu [35] Năm 2015, lạm dụng rượu bia góp phần gây gần 85 triệu số năm bệnh tật tử vong sớm (DALYs) [44] Rượu bia làm gia tăng nguy mắc bệnh ung thư: miệng, quản, vùng mũi hầu họng, đại tràng [61] Uống rượu bia mức gây ngủ, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, làm cho người dễ sa vào hành vi nguy hại như: quan hệ tình dục khơng an toàn làm gia tăng nguy lây nhiễm HIV, tiêm chích ma túy chí tự sát [60], [66] Tại Mỹ, trung bình từ 2006-2010, có 88.129 trường hợp tử vong năm sử dụng rượu bia q mức, đó, ngun nhân gây tử vong bệnh gan rượu, tai nạn xe cộ, ngộ độc tự sát [27] Tại Áo, số người mắc xơ gan năm có 61,4% nam giới 61% nữ giới sử dụng rượu bia thời gian dài [61] Tại Úc, năm 2011, 70% người dân thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực người sử dụng rượu bia gây như: đập phá tài sản, bỏ bê vợ con, bạo lực gia đình [57] Năm 2012, tổng số trường hợp tai nạn giao thơng Hàn Quốc 25,6% nam giới 3,6% nữ giới nói sử dụng rượu bia trước [61] (11)ngun nhân gây tai nạn giao thơng Việt Nam, liên quan đến 70% vụ xô xát, gây gỗ, đâm chém đối tượng thiếu niên từ thành thị đến nông thôn [20] Theo nghiên cứu năm 2008, tỷ lệ sử dụng rượu, bia lứa tuổi vị thành niên niên tăng gần 10% sau năm (từ 51% năm 2003 lên 60% năm 2008), chia theo giới 80% nam 36,5% nữ sử dụng rượu bia, số có 60,5% nam 22% nữ cho biết say rượu, bia [2] (12)đối tượng, nhiều quốc gia chuẩn hóa Việt Nam, ưu điểm xác định rõ bốn mức độ uống rượu dựa vào tổng điểm 10 câu hỏi, từ nhận diện sinh viên có nguy cao Chính vậy, tơi muốn thực nghiên cứu “Thực trạng sử dụng rượu bia số yếu tố liên quan sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức năm 2020” sử dụng công cụ AUDIT với mục tiêu: 1 Mô tả thực trạng sử dụng rượu bia sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment