Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021

Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021

Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021
Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thùy Linh, Trần Minh Điển, Lê Xuân Ngọc

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế – Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021 nhằm nhân rộng triển khai toàn bệnh viện.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, định lượng kết hợp định tính.

Kết quả: Đã thực hiện lập cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử; lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử; sử dụng và khai thác hồ sơ bệnh án điện tử và quy định về phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử đảm bảo đáp ứng thông tư 46/2018/TT-BYT.

Kết luận: Việc triển khai rộng rãi bệnh án điện tử tại bệnh viện cần sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa từ Ban lãnh đạo bệnh viện: Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị CNTT, chuẩn hóa các quy trình quản trị, khám, chữa bệnh, hoàn thiện phần mềm bệnh án điện tử và các ứng dụng hỗ trợ, nâng cao ý thức cán bộ nhân viên y tế và tăng cường đào tạo người sử dụng về Bệnh án điện tử nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân tại bệnh viện và đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế.

 

 

Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021

Leave a Comment