THỰC TRẠNG TUÂN THỦ TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
1 Đinh Thị Thu Huyền, 1 Nguyễn Thị Minh Chính, 1 Trần Thu Hiền
1 Phạm Thị Hằng, 1 Đỗ Thị Hòa, 1 Đinh Thị Thu Hằng
1Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ tiêm an toàn của sinh viên đại học Điều dưỡng chính quy thực tập lâm sàng. Phương pháp:
Mô tả cắt ngang trên 100 sinh viên đại học chính quy khoá 9 được quan sát và đánh giáthực hành tiêm an toàn trên người bệnh từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2016. Kết quả: Sinh viên thực hiện tiêm an toàn sử dụng bơm kim tiêm vô khuẩn 100%; Sử dụng xe tiêm khi đi tiêm 97%; Sử dụng khay tiêm khiđi tiêm 50%; Có hộp đựng vật sắc nhọn ở gầnnơi tiêm 90%; Rửa tay, sát khuẩn tay nhanhtrước khi chuẩn bị thuốc 26%; Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua da 26%; Mang găng khi tiêm tĩnh mạch, truyền dịch, truyền máu 41%; Kim lấy thuốcđảm bảo vô khuẩn 78%; Tiêm thuốc đúng chỉ định 100%; Tiêm thuốc đúng thời gian 96%;Tiêm đúng vị trí 97%; Tiêm đúng góc kim sovới mặt da 89%; Tiêm đúng độ sâu 88%; Rút pittông kiểm tra trước khi bơm thuốc 90%;Bơm thuốc đảm bảo hai nhanh một chậm 91%; Không dùng hai tay đậy nắp kim 74%; Cô lập ngay bơm kim tiêm đã nhiễm khuẩntrong hộp an toàn 99%. Kết luận: Sinh viênhầu hết đều tuân thủ quy trình tiêm theo tiêuchuẩn tiêm an toàn, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt việc rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi chuẩn bị thuốc và rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua da còn thấp.

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Leave a Comment