THỰC TRẠNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2015

THỰC TRẠNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2015

THỰC TRẠNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2015
Tăng Xuân Hải1, Vũ Minh Tục2, Phạm Văn Hán3
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Bằng nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 3366 học sinh trung học cơ sở (THCS) nhằm mô tả thực trạng bệnh viêm mũi dị ứng (VMDƯ) ở học sinh trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2015. Số liệu được thu thập bằng phỏng vấn, khám sức khỏe, nội soi Tai- mũi- họng, làm test lẩy da. Kết quả đã chỉ ra rằng, tỷ lệ mắc VMDƯ trong học sinh THCS là 15,3%. Trong đó tỷ lệ học sinh nữ mắc viêm mũi dị ứng là 15,4% và học sinh nam là 15,2%. Độ tuổi mắc cao nhất ở học sinh 15 tuổi (chiếm 16,69%). Có 84,9% HS mắc VMDƯ có phản ứng dương tính với ít nhất 1 loại dị nguyên (mạt bụi nhà, lông vũ, bụi bông, nấm mốc), trong đó bụi nhà là 48,28%, lông vũ là 34,32% và bụi bông là 16,25%. Công tác truyên thông giáo dục sức khỏe với cha mẹ của trẻ cần được quan tâm để giảm nguy cơ tiếp xúc dị nguyên ở trẻ, góp phần làm giảm các đợt bùng phát triệu chứng viêm mũi dị ứng.

Viêm mũi dị ứng (VMDƯ) là một trong những bệnh mạn tính rất thường gặp của đừơng hô hấp trong chuyên khoa Tai Mũi Họng và chuyên khoa Dị ứng ở nước ta [2], [3]. Hiện nay, VMDƯ đang ngày một gia tăng cả ở các nước phát triển và đang phát triển chiếm 10-15% dân số) [3] do mức độ ô nhiễm môi trường ngày một tăng, khí hậu càng ngày càng kém thuận lợi, nhất là khi nước ta đang thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Đây cũng là nguyên nhân làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh, tăng thời gian nghỉ học của học sinh, làm tăng chi phí cho nền y tế.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment