Thuốc giảm đau chống viêm và các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý

Thuốc giảm đau chống viêm và các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý

Thuốc giảm đau chống viêm và các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý

Tác giả: Đỗ Trung Đàm

Các thuốc giảm đau – chống viêm là những thuốc rất thường dùng trong điều trị. Có thể nói trong đời, không ai là người không dùng thuốc giảm đau – chống viêm, và cũng không phải chỉ dùng một lần.

Hiện nay, đã có rất nhiều thuốc giảm đau – chống viêm. Tuy nhiên, việc nghiên cứu để tìm ra các các thuốc giảm đau – chống viêm mới, an toàn, hiệu quả hơn, vẫn là nhu cầu bức thiết; nhất là ở nước ta, có một nền y học cổ truyền phong phú, trong đó có nhiều thuốc giảm đau – chống viêm chưa được chứng minh khoa học, nên việc sử dụng còn hạn chế.

Để tìm ra được các thuốc giảm đau – chống viêm mới, cũng như để chứng minh khoa học tác dụng giảm đau – chống viêm của thuốc cổ truyền, cần phải có các phương pháp nghiên cứu dược lý thích hợp. Đó là một trong các mục đích của cuốn sách này.

Sách cũng giới thiệu một cách hệ thống các thuốc giảm đau – chống viêm, đặc biệt là tác dụng dược lý, cơ chế tác dụng, dược động học và độc tính, mong cung cấp cho các bác sĩ điều trị và những người dùng thuốc các thông tin cần thiết để sử dụng thuốc được an toàn hợp lý.

Sách gồm có 5 phần. Phần 1: Thuốc giảm đau. Phần 2: Thuốc chống viêm.
Phần 3: Phương pháp dược lý nghiên cứu tác dụng giảm đau. Phần 4: Phương pháp dược lý nghiên cứu tác dụng chống viêm; và Phần 5: Các thuốc giảm đau hỗ trợ.

Sách được viết theo hợp đồng giảng dạy sau đại học với Viện Dược Liệu Bộ Y tế là cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách rất cần cho các bác sĩ điều trị và những người sử dụng thuốc giảm đau – chống viêm, cần cho các sinh viên y dược để nắm được những kiến thức cơ bản về đau và viêm, đặc biệt là các sinh viên làm đồ án hoặc luận văn tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, cử nhân các ngành sinh học, các học viên cao học làm luận văn thạc sĩ, các nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ, các nghiên cứu viên tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc các công trình về y học, dược học và sinh học có liên quan đến thuốc giảm đau – chống viêm.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment