Tiếp cận Giải phẫu trong Phẫu thuật Mạch máu 3E

Tiếp cận Giải phẫu trong Phẫu thuật Mạch máu 3E

Tiếp cận Giải phẫu trong Phẫu thuật Mạch máu 3E.Được cập nhật, bổ sung, sửa đổi trong phiên bản thứ 3, Bộc lộc giải phẫu trong phẫu thuật mạch máu là một tham khảo không thể thay thế dành cho việc lập kế hoạch mổ của các phẫu thuật viên mạch máu.
Tham khảo giải phẫu học cổ điển này bao gồm hơn 550 hình vẽ minh họa bởi một phẫu thuật viên danh tiếng và các hình minh họa mô tả giải phẫu phức tạp của mạch máu và các cấu trúc lân cận, và minh họa các kỹ thuật bộc lộ lý tưởng.

Các hình ảnh minh họa ban đầu được trình bày đầy màu sắc để truyền tải đầy đủ các khái niệm của giải phẫu không gian 3D trong mối tương quan với các mạch máu và các cấu trúc phụ cận, trong đó giúp hướng dẫn việc ra quyết định ngoại khoa trong phẫu thuật mạch máu. Các chú thích súc tích và văn bản mô tả giải phẫu trong mối liên quan với cách tiếp cận ngoại khoa.
Sách được sắp xếp theo khu vực cơ thể, các chương được chia thành tổng quan giải phẫu và các phần tiếp cận ngoại khoa, trong đó cho phép cuốn sách được dùng để học tập tích cực hay ôn tập nhanh, tùy thuộc nhu cầu người đọc.
Các phần mới trong lần tái bản này bao gồm hội chứng khoang cẳng tay, thăm dò giải phẫu cánh tay, bộc lộ giải phẫu cột sống thắt lưng.
Các khái niệm liên quan đến các cách tiếp cận ngoại khoa mạch máu đã được cập nhật trong từng chương với các tham khảo được cập nhật.
+ Các hình ảnh mới đầy màu sắc nhấn mạnh những khái niệm giải phẫu chủ chốt và tăng cường lưu giữ thông tin
+ Văn bản cập nhật những quy trình phẫu thuật nội soi mạch máu mới nhất
+ Các chương mới về bộ lộ cột sống sau phúc mạc
+ Văn bản ngắn gọn, súc tích giúp người đọc dễ hiểu và làm theo
+ Trình bày đầy màu sắc bao quát các bộc lộ giải phẫu từ đầu đến chân.

TÓM TẮT
Anatomic Exposures in Vascular Surgery Third Edition
by Gary G. Wind MD (Author), R. James Valentine MD FACS (Author)
List Price: $298.99
Hardcover: 608 pages
Publisher: LWW; Third edition (March 29, 2015)
Language: English

Tiếp cận Giải phẫu trong Phẫu thuật Mạch máu 3E

Leave a Comment