TIẾP CẬN ƯU TIÊN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT NỘI KHOA THẦN KINH

TIẾP CẬN ƯU TIÊN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT NỘI KHOA THẦN KINH

TIẾP CẬN ƯU TIÊN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT NỘI KHOA THẦN KINH .Thần kinh học chủ yếu được đặc trưng bởi một loạt các bệnh dường như rất giống nhau và do đó rất khó để phân biệt giữa các bệnh đó với nhau, ngay cả với một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Kỹ năng chẩn đoán phân biệt do đó là hết sức quan trọng.

Chẩn đoán phân biệt trong thần kinh học là một cuốn sổ tay chẩn đoán phân biệt ưu tiên được sắp xếp hợp lý, sử dụng trong thực hành lâm sàng và ôn tập cho kỳ thi.

Bằng cách trình bày chẩn đoán phân biệt theo thứ tự của tần số xuất hiện và tầm quan trọng, cuốn sách này cung cấp một sổ tay thực tế cho các bác sĩ lâm sàng trong đào tạo, cũng như một nguồn tài nguyên để ôn tập nhanh chóng.

Sách bao gồm các hội chứng và các thực thể bệnh quan trọng nhất, người đọc được giới thiệu đến các cuốn sách khác toàn diện hơn nếu cần thiết, bằng việc giới hạn các chẩn đoán phân biệt trong cách này để chẩn đoán các bệnh nhiều khả năng nhất và nghiêm trọng nhất – người đọc có thể dễ dàng nhớ lại quá trình mắc bệnh có liên quan khi phải đối mặt với một tình huống lâm sàng cụ thể, cho dù đó là một bệnh nhân trong phòng cấp cứu hay một câu hỏi khó trong kỳ thi kiểm tra hội đồng.

Cuốn sách đặc biệt này hướng đến mục tiêu chủ yếu là bác sĩ nội trú thần kinh học và nghiên cứu sinh, có sự chồng chéo với phẫu thuật thần kinh và tâm thần học. Các thầy thuốc nội khoa quan tâm đến vấn đề thần kinh và sinh viên y khoa tìm kiếm một sổ tay lý tưởng cho việc rèn luyện kỹ năng lâm sàng thần kinh học cũng sẽ được hưởng lợi từ cuốn sách này.

TIẾP CẬN ƯU TIÊN TRONG CHUẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT NỘI KHOA THẦN KINH

THÔNG TIN

Neurological Differential Diagnosis: A Prioritized Approach

Roongroj Bhidayasiri, Michael F. X. Waters, Christopher Giza

Price: $97.95

Paperback: 560 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (July 11, 2005)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment